Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 december 2018

Et antal stillinger som tutti violinist i 2. violingruppen

Odense Symfoniorkester

Musikchef: Finn Schumacker

Med tiltrædelse snarest muligt

  Konkurrence afholdes onsdag den 9. januar 2019 i Odense Koncerthus

 • 1 runde:
  1. og 2. sats med kadencer fra en af følgende koncerter:
 • A. Mozart: Koncert for violin nr. 3 i G-dur (KV. 216), nr. 4 i D-dur (KV. 218) eller nr. 5 i A-dur (KV. 219)

Uddrag fra orkesterlitteraturen.

 • 2 runde: 1.
  sats med kadence fra en af følgende koncerter:

Beethoven, Brahms, Sibelius, Tchaikovskij eller Nielsen

Uddrag fra orkesterlitteraturen.

 • 3 runde:
  Uddrag fra orkesterlitteraturen.
 • 1 og 2. runde spilles bag skærm.

Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere.  De inviterede får besked umiddelbart efter deadline den 19. december 2018.   Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene.
Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for statsborgere fra det pågældende land.   Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen.    Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.

Tilmelding inden onsdag den 19. december 2018 kl. 12.00

Tilmelding kan kun foretages ONLINE via følgende link: http://odensesymfoni.dk/om-os/jobs/  

Eksempler fra orkesterlitteraturen til alle 3 runder og rækkefølge kan downloades som PDF på http://odensesymfoni.dk/om-os/jobs/ fra fredag den 21. december 2018

Al kommunikation/information vil ske via e-mail. For yderligere information rettes henvendelse til orkesterchef Peter Andersen på pande@odense.dk
Vi opfordrer alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge.

Odense Symfoniorkester

er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt 85.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. Odense Symfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 60 mio. kr.

Kilde: Musikeren.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...