Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 december 2018

Et antal violinister, tutti

Copenhagen Phil

Chefdirigent: Toshiyuki Kamioka

Æresgæstedirigent: Lan Shui

Musikchef: Uffe Savery

 

Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester søger til tiltrædelse snarest:

Et antal violinister, tutti

Et antal ansøgere vil blive indkaldt til konkurrencen, der finder sted torsdag den 24. januar 2019 i Konservatoriets Koncertsal.

Opgaver:

  • 1 runde:
  • W.A. Mozart violinkoncert nr. 3, 4 eller 5, 1. sats med kadence.
  • 2 runde:
  • 1. sats med kadence fra én af følgende violinkoncerter: Brahms, Beethoven, Tjajkovskij, Sibelius eller Nielsen.
  • 3 runde:
  • Orkesteruddrag.

Orkesteruddrag fremsendes elektronisk ca. 3 uger før konkurrencen.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved konkurrencen. Udgifter til evt. prøver samt rejseudgifter m.v. afholdes af ansøgeren.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i Landsdelsorkestrene. Deltidsansættelse er mulig.

Ansættelse af ikke EU-borgere er betinget af gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Evt. udgifter forbundet hermed afholdes af den ansatte.

Ansøgningsblanket findes på https://copenhagenphil.dk/jobs

Ansøgningsfrist: mandag den 17. december 2018.

For deltagelse ved konkurrencen indbetales et depositum på 500 kr. Kontonummer for depositum oplyses ved tilmelding. Beløbet refunderes ved fremmøde eller afbud senest 23. januar 2019.

Yderligere oplysninger hos produktionsleder Ingeborg Holten på telefon: +45 3082 3282.

Gennem mødet med musikken ønsker Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester at styrke det enkelte menneske og berige samfundet. Med åbenhed, nysgerrighed og mod bringer vi musikken tættere på det enkelte menneske. Vi lægger vægt på at skabe en kultur og ramme for, at de ansatte har et medejerskab i udviklingen af orkestret.

Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...