Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 december 2018

Event­koordinator

Tidsbegrænset, 30 timer pr. uge

Tønder Kommune

Eventkoordinator til markeringen af Genforeningen 2020

Er du den fødte tovholder for kultur- og fritidsaktiviteter for borgere i alle aldre? Brænder du for arbejdet med frivillige, og evner du at inddrage, engagere og løfte idéer? Kan du balancere store ambitioner med et godt overblik og en god dialog? Så er du måske vores nye eventkoordinator for markeringen af Genforeningen 2020.  

Som eventkoordinator for markering af Genforeningen 2020, får du ansvaret for at udvikle og bidrage til gennemførelsen af to store events, som skal skabe en festlig og folkelig markering.

Ud over det skal vores eventkoordinator understøtte og være med til at udvikle andre events. Disse skal sætte fokus på genforeningen og hele den historiske baggrund, samt hverdagen som den er i dag i grænselandet.

Du bliver ikke alene om opgaven. Med på holdet har du også Tønder Kommunes koordinator for lokalhistoriske arkiver, som koordinerer arkivernes events og bidrag til markeringen af Genforeningen 2020.

Til planlægning og gennemførelse af nogle af de store events, bliver der nedsat projektgrupper til at fordele ansvaret for planlægningen og de praktiske opgaver. Sidst, men ikke mindst, skal du samarbejde med institutioner, foreninger, frivillige og andre aktører.

Samarbejdsparter er kulturinstitutioner, skoler, andre fagforvaltninger, foreninger, borgere m.fl. Det er aktører i både Tønder Kommune og nabokommunerne i Danmark og Tyskland.

Eventkoordinatoren for markering af Genforeningen 2020 får 30 timer ugentlig til opgaven. Arkivkoordinatoren har 10 timer ugentlig til opgaven.

Eventkoordinatorens væsentligste opgaver, som vi lige nu kender til, er

• administrative opgaver knyttet til indsatsen
• fundraising
• koordinere med de øvrige kommuner og sekretariatet for Det Sønderjyske Præsidium
• bidrage til kommunikation og materiale der skaber synlighed omkring aktiviteter og events
• samle indhold til en fælles arrangementskalender
• afvikle workshops hvor foreninger og borgere inddrages i at skabe aktiviteter
• deltage i koordineringen af kongeligt besøg i Tønder i juli 2020
• udvikle og planlægge gennemførelse af en stor folkelig event med samarbejdspartnere fra både Danmark og Tyskland
• planlægge og koordinere folkefesten i Zeppelin flyhangar.

Forventningerne til eventkoordinatoren

Markering af Genforeningen 2020 bliver en opgave, der kommer stort fokus på, og som mange vil have en mening om og forventninger til. Det gælder ikke kun vores politikere og ledelsen, men også borgere, foreninger, institutioner m.fl.

Derfor forventer vi, at du har den erfaring der skal til for at bevare overblikket og håndtere de mange forskellige interessenter.

Din formelle baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du har en relevant uddannelse og derudover stor erfaring med udvikling og gennemførelse af events lige fra indhentelse af tilladelser til drejebøger for gennemførelsen af de enkelte events.

Du skal brænde for at arbejde med frivillige og have flair for at inddrage, engagere og løfte idéerne og det frivillige engagement. Du er glad for kultur- og fritidsaktiviteter og kan se dig selv som tovholder på den type aktiviteter for borgere i alle aldre.

Derudover har vi også forventning til dig om, at du

   • er dialogskabende og god til at inspirere dine omgivelser
• er en igangsætter
• er præstations- og handlingsorienteret
• har kendskab til det frivillige foreningsliv og haft berøring med kultur- og fritidsaktiviteter
• kan begå dig i et politisk og brugerinvolverende system
• er en god kommunikator mundtligt såvel som skriftligt
• er stærk til at skabe netværk
• har erfaring med projektledelse.

Det tilbyder vi til eventkoordinatoren

Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 30 timer pr. uge med start snarest muligt og senest 1. februar 2019. Stillingen ophører ved udgangen af oktober måned 2020. Du bliver ansat i Kultur- og Fritidsafdelingen i Tønder Kommune hvor du refererer til afdelingslederen for Kultur og Fritid. Afdelingen har lokaler ved Rådhuset i Tønder by.

Kultur- og Fritidsafdelingen er en lille afdeling med 12 medarbejdere fordelt på vores tre områder: kultur, idræt og fritid samt landdistrikter. Vores opgaver er tæt på det politiske niveau, ledelsen og de mange engagerede frivillige borgere. Der er stor interesse for det vi laver, og mange ønsker at være med til at sikre muligheder for et aktivt fritidsliv i vores kommune. Vi er derfor en afdeling med mange forskelligartede opgaver inden for kultur, fritid og lokalsamfund.

Løn- og ansættelsesforhold forhandles efter gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

Er ovenstående noget for dig, så glæder vi os til at få din ansøgning. Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket.

Kørekort:B(Almindelig bil),

SØG STILLING

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Annonce

Hjemmestudieproduktion i Cubase

kursus

Midi og audioredigering

Læs mere
Henter jobs...