JOBSCENEN - Faglig medarbejder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 oktober 2019

Faglig medarbejder

Job med løntilskud

KØS Museum, Køge

Har du lyst til at arbejde med kunst i offentlige rum?

Faglig medarbejder søges til ansættelse i løntilskud til kunstfagligt arbejde på KØS Museum for kunst i det offentlige rum.

Vi søger en kunsthistoriker eller akademiker med beslægtede kvalifikationer til at deltage i det kunstfaglige arbejde med museets samling og udstillinger.

KØS Samlingen

rummer en omfattende og nationalt set helt enestående samling af skitser, modeller og dokumentationsmateriale til den store mængde vidt forskellige kunstværker, der optræder permanent eller midlertidigt rundt omkring i offentlige rum i Danmark. Arbejdet i samlingen består af opgaver, der giver vigtig viden om fundamentale museumspraksisser vedrørende erhvervelser, registrering, magasinering, formidling og kunsthåndtering. Herunder f.eks. registrering af nyerhvervede kunstprojekter og samlingsgennemgange.

Udstillingsarbejdet

vil knytte sig til museets kommende udstillinger, der på forskellig vis omhandler overvejende samtidskunst i offentlige rum. Arbejdet vil omfatte researchopgaver, diverse former for formidlings- og udstillingsproduktionsopgaver, kontakt til samarbejdspartnere mv.

Arbejdet på KØS vil give et helt unikt indblik i hvad kunst i offentlige rum er for en størrelse, hvad der sker indenfor feltet lige nu, og hvilke praksisser, processer og udfordringer, der er forbundet med kunstprojekter, når de f.eks. optræder i byrum eller i velfærdssamfundets institutioner.

Den faglig medarbejder vil få en introduktion til kunsthåndtering, da det værknære arbejde med museets samling spiller en central rolle. Interesse for kunst i offentlige rum, naturlig nysgerrighed og grundighed samt varsomhed med kunstværkerne og generelt kendskab til it og research er vigtige forudsætninger.

Stillingen tænkes indledt med virksomhedspraktik, hvorefter den kan overgå til en løntilskudsstilling.
Henvendelse snarest og senest mandag den 22. oktober. Ansættelse fra begyndelsen af november.
Hvis du er i tvivl, om du er berettiget til ansættelse i løntilskud, skal du undersøge dette i samråd med din a-kasse.

Ansøgning inkl. CV til stillingen sendes til Samlings- og forskningschef, ph.d. Lene Bøgh Rønberg, lbr@koes.dk.

køs
nørregade 29
4600 køge
56 67 60 20
info@koes.dk

Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Support inden for Produktion, Sangskrivning, It, Komposition

Læs mere
Henter jobs...