JOBSCENEN - Filmkonsulent
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 9 august 2019

Filmkonsulent

FILMINSTITUTTET, KBH

Filmkonsulent for dokumentarfilm

FILMINSTITUTTET SØGER FILMKONSULENT FOR DOKUMENTARFILM

En filmkonsulents overordnede opgave er at bidrage aktivt til at identificere projekter og opdyrke talent, der kan være med til at fastholde og styrke dansk dokumentarfilms kvalitet og diversitet og dermed kulturelle betydning og anseelse i Danmark og internationalt.

FILMKONSULENTENS HOVEDOPGAVER

Filmkonsulenten har til opgave at varetage den endelige kunstneriske vurdering af ansøgninger om udviklings- og produktionsstøtte og indstille egnede projekter til Filminstituttets direktion til godkendelse. Filmkonsulenten har til opgave at sikre en optimal udvikling af støttede projekter, gennem løbende dialog med instruktør, producer og øvrige kreative kræfter.

Filmkonsulenten indgår i et tæt samarbejde med producer, projektkoordinator og lanceringskonsulent for kort- og dokumentarfilm omkring alle produktionsmæssige og økonomiske forhold. Filmkonsulenten skal opbygge, vedligeholde og varetage kontakt med det danske produktionsmiljø og holde sig velorienteret om kultur- og samfundslivet.

FILMKONSULENTENS KVALIFIKATIONER

Filmkonsulenten skal have dokumenteret erfaring med og indsigt i film- eller tv-produktion, især med hensyn til at vurdere potentialet i indkomne ansøgninger. Derudover skal konsulenten have erfaring i at analysere, fastholde visionen og være i dialog med projektet gennem alle dets udviklingsfaser.

Filmkonsulenten skal have gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner og skal kunne skabe en positiv og kreativ atmosfære, der giver ansøgeren de bedste muligheder for at udvikle sin idé. Endvidere skal konsulenten have evne og integritet til at træffe beslutninger, som ikke altid kan forventes at blive godt modtaget.

ANSÆTTELSESVILKÅR OG ANSØGNING

Filmkonsulenterne ansættes af bestyrelsen for Det Danske Filminstitut efter indstilling fra Rådet for Kort- & Dokumentarfilm. Det Danske Filminstitut ansætter filmkonsulenter for en to-årig periode. Genansættelse kan herefter finde sted uden genopslag, dog således, at den samlede ansættelse ikke må overstige fem år.

Stillingen ønskes besat med virkning fra den 1. oktober 2019.

Stillingen som filmkonsulent aflønnes med en samlet årlig bruttoløn på 656.00 kr.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør for Filminstituttet Claus Ladegaard, tlf. 40 32 62 12 eller til afdelingschef for Dokumentarafdelingen Ane Mandrup, tlf. 20 27 78 72.

Se supplerende information om konsulentstillingen her.

Send din ansøgning via knappen ’søg stillingen’ nederst på siden senest fredag den 9. august 2019. Det Danske Filminstitut opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Det Danske Filminstitut er en institution under Kulturministeriet, og vores hovedformål er at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark. Instituttets driftsbudget er på ca. 130 mio. kr. og vi administrerer tilskud til dansk film m.v. for ca. 400 mio. kr. årligt.

Læs mere om Det Danske Filminstitut på www.dfi.dk

Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet. Filminstituttet har ca. 140 engagerede medarbejdere, der arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for, at dansk film, spil og billedbårne fortællinger vedblivende udgør en bærende kulturfaktor med høj kunstnerisk kvalitet og kulturel værdi og fastholder dansk films stærke position i både ind- og udland. Du kan læse mere på www.dfi.dk

Kontaktperson

  • Claus Ladegaard

Arbejdsgiver

  • Det Danske Filminstitut
  • Gothersgade 55
  • 1123 København K
  • Danmark

Ansøgning

 

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5005697
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...