Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 10 januar 2020

Film­konsulent for børn og unge

Det Danske Filminstitut, Kbh.

Det Danske Filminstitut søger ny filmkonsulent for kort fiktion og dokumentar til børn og unge.

Filmkonsulenternes overordnede opgave er at bidrage aktivt til at identificere projekter og opdyrke talent, der kan være med til at fastholde og styrke dansk films kvalitet og diversitet og dermed kulturelle betydning og anseelse i Danmark og internationalt. Filmkonsulenten har særligt ansvar for støtte til børne- og ungdomsfilm.

FILMKONSULENTENS HOVEDOPGAVER

Filmkonsulenten har til opgave at varetage den endelige kunstneriske vurdering af ansøgninger om filmstøtte og indstille dem til godkendelse i Filminstituttets direktion. Der vil være tale om ansøgninger om udviklings- og produktionsstøtte til kort fiktion og dokumentar med børn og unge som målgruppe, herunder tværmedielle projekter og serielle formater.

Filmkonsulenten har samtidig til opgave at sikre en optimal udvikling af projekter, der tildeles støtte, gennem løbende dialog med forfatter, instruktør og producent. Filmkonsulenten fungerer som sparringspartner og konsulent for filmens drivende kræfter gennem hele produktionsprocessen.

Filmkonsulenten indgår i et tæt samarbejde med afdelingschef, producer, lanceringskonsulent og projektkoordinator om alle produktionsmæssige og økonomiske forhold. Filmkonsulenten skal opbygge, vedligeholde og varetage kontakt med det danske produktionsmiljø og holde sig velorienteret om kultur- og samfundslivet med fokus på børne- og ungdomskultur og børn og unges medievaner.

FILMKONSULENTENS KVALIFIKATIONER

Filmkonsulenten skal have dokumenteret erfaring med og indsigt i film- eller tv-produktion, især med hensyn til at vurdere potentialet i indkomne ansøgninger. Derudover skal konsulenten have erfaring i at analysere, fastholde visionen og coache projektet gennem alle dets udviklingsfaser. Filmkonsulenten skal have særlig indsigt i og erfaring med børne- og ungdomskultur og medieudviklingen på området.

Filmkonsulenten skal have gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner og skal kunne skabe en positiv og kreativ atmosfære, der giver ansøgeren de bedste muligheder for at udvikle sin idé. Endvidere skal konsulenten have evne og integritet til at træffe beslutninger, som ikke altid kan forventes at blive godt modtaget.

ANSÆTTELSESVILKÅR OG ANSØGNING

Filmkonsulenten ansættes af bestyrelsen for Det Danske Filminstitut efter indstilling fra Rådet for Kort- og Dokumentarfilm. Det Danske Filminstitut ansætter filmkonsulenten for en to-årig periode. Genansættelse kan herefter finde sted uden genopslag, dog således, at den samlede ansættelse ikke må overstige fem år.

Stillingen ønskes besat med virkning fra den 1. marts 2020.

Stillingen som filmkonsulent aflønnes med en samlet årlig bruttoløn på ca. 670.000 kr.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrerende direktør Claus Ladegaard tlf. 40 32 62 12 eller til afdelingschef for dokumentar Ane Mandrup, tlf. 20 27 78 72.

Se supplerende information om konsulentstillingen på https://www.dfi.dk/job

Send din ansøgning via knappen ”Søg stillingen” nederst på siden senest fredag den 10. januar 2020 klokken 12.00. Det Danske Filminstitut opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Læs mere om Det Danske Filminstitut på www.dfi.dk

SØG STILLINGEN

Det Danske Filminstitut er en institution under Kulturministeriet, og vores hovedformål er at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark. Instituttets driftsbudget er på ca. 117 mio. kr. og vi administrerer tilskud til dansk film m.v. for ca. 400 mio. kr. årligt.

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Henter jobs...