JOBSCENEN - Fløjtenist med pligt til piccolo
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 24 maj 2019

Fløjtenist med pligt til piccolo

Konkurrence

Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Kbh.

Er du professionel musiker og har du lyst til at spille i Danmarks største professionelle militære Musikkorps?

Så er du måske vores kommende fløjtenist (med pligt til piccolo) ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps til vores ledige stilling med tiltrædelse pr. 22. juli 2019 eller snarest derefter.

Om os:

Den Kongelige Livgardes Musikkorps er Danmarks største professionelle Musikkorps og det Musikkorps af sin art i verden, der kan skrive sin historie længst tilbage. Den Kongelige Livgarde blev oprettet i 1658 og Musikkorpset har derfor rod i gamle og stolte traditioner, ligesom spillestil og fremtræden er nedarvet fra generation til generation af musikere. Der lægges stor vægt på korrekt uniformering og personlig fremtræden.

Musikkorpset består af i alt 36 musikere samt 1 musikdirigent. Musikkorpset er et harmoniorkester fordelt med 14 træblæsere, 18 messingblæsere samt 4 janitsharer. Udover musikere, en stabstambour og en musikdirigent, har musikkorpset en orkesterchef, en sekretær, en nodearkivar/regissør samt en logistikmedarbejder. Musikkorpset har hjemsted på Livgardens Kaserne i Gothersgade, København og øvelokale/koncertsted i Stærekassen ved Kgs. Nytorv. Nogle tjenester forrettes på Garderkasernen i Høvelte, på Kastellet og de Kongelige slotte.

Om stillingen:

De væsentligste opgaver i stillingen er i prioriteret rækkefølge: vigtige begivenheder i Kongehuset, arrangementer for Kongehuset, vigtige begivenheder for Forsvaret, øvrige arrangementer i Forsvaret og musicering ved civile arrangementer.

En af musikkorpsets absolutte kerneopgaver er vagtparaderne ved de Kongelige slotte og palæer, som normalt omfatter mere end 100 tjenester årligt. Paraderne er fysisk belastende, hvorfor det er vigtigt at du er i en god fysisk grundform.

Som musiker vil du indgå som en integreret del af Musikkorpset. Du skal medvirke til at give gruppen stabilitet og tillige bidrage til Musikkorpsets musikalske udvikling qua dine musikalske kompetencer. Alle udadvendte tjenester forrettes i uniform.

Som en del af fløjtegruppen vil du primært skulle spille fløjte, men skift til piccolofløjte vil forekomme.

Om dig:

Du er som udgangspunkt konservatorieuddannet eller har en anden professionel musikalsk baggrund. Du skal kunne spille fløjte og piccolo på et højt niveau.

Som person er du innovativ, fleksibel og har gode samarbejdsevner. Din faglighed og din empatiske tilgang gør, at du som kollega er god til at indgå i musiske og sociale sammenhænge på din arbejdsplads.

Udover dine personlige egenskaber vurderes din fremtræden og legemshøjde, idet du skal kunne honorere de fysiske krav der stilles til en musiker, der på en naturlig måde skal indgå i Den Kongelige Livgardes ceremoniel, hvor der er højdekrav for øvrigt personel.

Ansættelsesvilkår:

Ansættelse og aflønning sker i henhold til, den til enhver tid gældende Organisationsaftale for musikere og dirigenter i Forsvaret af 4. december 2014 mellem Centralorganisationen af 2010, Foreningen af Musikere i Forsvaret og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

ANSÆTTELSESPROCEDURE:

Første del af ansættelsesproceduren foregår ved deltagelse i konkurrence, der påregnes afholdt fredag d. 21. juni 2019 i Stærekassen for et antal inviterede ansøgere. Der stilles akkompagnatør til rådighed på dagen.

Konkurrencen består af følgende opgaver:

1. runde:

Spilles på fløjte:

W.A. Mozart: Fløjtekoncert i G-dur, KV 313, 1. sats forfra og frem til reprisen (uden cadenza)

G. Bizet: Entr’Acte til 3. akt fra Carmen (Fløjte I)

Spilles på piccolofløjte:

W.A. Mozart: Fløjtekoncert i D-dur, KV 314, 2. sats (uden cadenza)

2. runde:

Spilles på fløjte:

Jacques Ibert: Concerto for fløjte, 1. sats forfra til ciffer 19 samt 2. sats forfra til ciffer 32 (Edition Leduc)

3. runde:

Orkesteruddrag / spil med gruppen herunder orkesteruddrag i Es der transponeres samt prima vista

Orkesteruddrag vil blive tilsendt snarest efter ansøgningsfristens udløb. 1. runde finder sted bag skærm.

Egnede kandidater udvælges til at deltage i en efterfølgende ansættelsessamtale, der finder sted mandag d. 24. juni 2019 om eftermiddagen på Livgardens Kaserne, hvorfor en vinder først kan udpeges efter samtalen.

Stillingen er til varig ansættelse med en prøvetid på et år.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du er desuden omfattet af Lov om Forsvarets Personel, hvilket bl.a. betyder, at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderingerne erklæres for fuldt egnet til udsendelse som musiker i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Du er velkommen til at høre mere hos Orkesterchef Eric O.S. Enstrøm på telefon 41 65 31 13 eller Musikdirigent David M.A.P. Palmquist på telefon 21 68 45 58.

Praktiske spørgsmål ifm. konkurrencen bedes rettet til Sekretær Ina G. Holst på telefon 25 23 79 69.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Birgit Jepsen fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183 eller e-mail: Fps-ba-bss03@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 24. maj 2019.

Ansættelse sker med tiltrædelse den 22. juli 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

SØG STILLING

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE

Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.

Kilde: Musikeren.dk
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...