Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 2 marts 2020

Forstander

OrkesterEfterskolen, Holstebro

OrkesterEfterskolen søger ny forstander
Da OrkesterEfterskolens stifter og forstander gennem 16 år har truffet det naturlige livsvalg at søge nye udfordringer, søger vi en ny forstander fra 1. juli 2020.

Om skolen:

OrkesterEfterskolen i Holstebro er en profil-efterskole med gennemsnitligt 56 elever i 9. og 10. klasse med fokus på klassisk musik og folkemusik. Eleverne har alle interesse for klassisk musik eller folkemusik, og deres ambitioner og forventninger er meget forskellige. Fælles oplevelser i fælleskor og symfoniorkester iblandet at den enkelte oplever fremskridt på eget instrument er skolens musikalske DNA. Det er den jord det rige efterskoleliv vokser ud af, og som former de unges selvopfattelse og sociale forståelse. Eleverne kommer fra hele landet, og fra hver årgang søger en del efterfølgende ind på et af landets MGK-centre (19 elever i 2020).

Skolen har 5 fuldtidsansatte lærere, en flex-job lærer, ca. 20 timelærere med specialiseret musikuddannelse, køkkenleder, kok, pedel og 3-4 flexjob hjælpere. Medarbejdergruppen er kendetegnet ved meget stor loyalitet, fleksibilitet og hjælpsomhed i hverdagen. Den administrative del af ledelsen varetages på nuværende tidspunkt i vid udstrækning af forstander og sekretær med uddelegering af funktioner til enkelte medarbejdere. Skolen har i to år samarbejdet med kommunikationsbureauet Peoplez i Holstebro om PR og marketing.

Skolen har en årlig omsætning på ca. 10 millioner kr. og en sund økonomi.

Bestyrelsen arbejder på at udbygge skolens faciliteter med et auditorium og en række ”øveceller” samt opdatere undervisningsrum, spisesal og elevhuse, så skolen kan huse 72 årselever udover gæster. Dette er for nylig muliggjort af en bevilling på 17 millioner kr. fra tre større fonde samt egenfinansiering på ni millioner over tre år. Til byggeprojektet er knyttet en lønnet procesansvarlig arkitekt og økonomiansvarlig revisor. Der er aktuelt udbudt en arkitektkonkurrence og den nye forstander vil få mulighed for at påvirke indholdsdelen i byggeriets senere faser.

Holstebro er en af landets ældste købstæder og har i mange år haft kultur som sit varemærke. Byen har titel af talentudviklingskommune og huser en lang række kulturinstitutioner, bl.a. Dansk Talent Akademi, Odin Teatret, Den Kongelige Danske Balletskole, Holstebro Kunstmuseer m.v. Der er generelt et udbredt samarbejde mellem institutionerne.

Vi ønsker os en forstander, der:

Er dynamo for en fremtid, der sikrer kombinationen af stor musikfaglighed med en levende pædagogisk udvikling på skolen. En forstander, der arbejder med et omfattende netværk og inspirerer til at videreudvikle en efterskole, hvor der er sans for den enkelte elevs udvikling i et fællesskab, der i høj grad er funderet på aktiv musikudøvelse og interesse for klassisk musik eller folkemusik. En forstander, der både er bevidst om, at skolens værdigrundlag bæres af musikken, og at efterskoleformen løfter det brede dannelsessigte.

Møder eleverne med

 • et positivt livssyn
 • en levende interesse for og evne til at give med- og modspil i forhold til de unges overvejelser, usikkerheder og drømme
 • tydelige holdninger, hvor der defineres og håndhæves en klar ramme om samværet
 • tro på og tillid til de unges evne til at udfylde rammen
 • en dialogbaseret tilgang, hvor samtalen foregår i et ligeværdigt samspil med eleven

Påtager sig et lederskab, hvor lederen

 • forstår sin rolle og sit ansvar på en lille arbejdsplads, der er karakteriseret af en flad organisationsstruktur og medejerskab
 • sikrer en klar opgavefordeling og et højt informationsniveau
 • er empatisk, nærværende samt opmærksom på den enkelte medarbejder
 • udøver tydelig ledelse, kommunikerer klart både indadtil og udadtil og træder i karakter, når det er nødvendigt
 • er garant for undervisning og faciliteter af høj kvalitet

Vi forestiller os at du

 • Er fagligt funderet i det klassiske musikliv. Du er muligvis uddannet musiker, eller din klassiske fundering og erfaringer fra det klassiske musikliv er opnået ad andre veje.
 • Har interesse og forståelse for ungelivet og efterskoleformen, har en empatisk autoritet overfor eleverne, og kan tage et både opdragende, naturligt pædagogisk og dannende ansvar.
 • I din ledelsesstil tager ansvar og samtidig giver plads for den enkelte medarbejders selvbestemmelse; at du har evne til at skabe glæde, motivation, engagement og medejerskab på skolen.
 • Har et netværk inden for det klassiske musikliv og er god til at opbygge nye relationer og se muligheder.
 • Har ideer til at fortsætte skolens udvikling.
 • Er robust i pressede situationer.
 • Kan kommunikere klart i skrift og tale og naturligt tager det overordnede administrative ansvar, har flair for organisering og gerne bruger IT-baserede planlægningsværktøjer.
 • Kan agere troværdigt i forhold til skolens værdigrundlag.
 • Er tillidsvækkende og skaber tryghed.

Du og din familie vil kunne flytte ind i skolens forstanderbolig, men det er ikke et krav.

 

Yderligere oplysninger om indholdsplan og regnskab 2018 kan findes på 

Indholdsplan

Regnskab 2018

Interesserede ansøgere opfordres i øvrigt til at søge information her på skolens hjemmeside.

Kontakt bestyrelsesformand Klaus W. Kjær på tlf. 42400416 eller nuværende forstander Charlotte Borchorst Faurschou for yderligere informationer eller besøg. Vi viser dig gerne rundt.

Ansøgningsfristen er mandag 2. marts 2020. Du skal sende ansøgningen som samlet PDF inkl. CV, referencer og andre eventuelle bilag til sekretaer@orkesterefterskolen.dk.

Ansættelsesudvalg på otte personer er sammensat af medlemmer af bestyrelse, faste medarbejdere og timelærere.

Der vil blive afholdt to samtalerunder i uge 11 og 12.

Tiltrædelse 1. juli 2020 med et antal forudgående besøgsdage efter aftale.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Hent jobopslaget

Kilde: https://orkesterefterskolen.dk/da/kontakt/job/orkesterefterskolen-soeger-ny-forstander/
Annonce
Annonce

Lav PR for din udgivelse!

kursus
6 marKøbenhavn

Hvad er din PR-strategi?

Læs mere
Henter jobs...