Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 august 2019

Fritids­konsulent

Høje-Taastrup Kommune

Udviklingsorienteret og brobyggende fritidskonsulent til Høje-Taastrup Kommune

Vores meget erfarne konsulent på fritidsområdet har valgt at søge lykken i Jylland. Derfor skal vi have en ny fritidskonsulent, som kan indgå i et åbent og konstruktivt samarbejde med foreninger, borgere og kolleger. Du er brobygger og skaber relationer, og du kan motivere og udvikle sammen med frivillige foreningsfolk. Du er opsøgende, igangsættende og god til at samarbejde med alle slags mennesker. Du kan arbejde selvstændigt, men er også en teamplayer, der videndeler og kan spille ind i alle Fritid og Kulturs opgaver.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring med at samarbejde med frivillige foreninger
 • Har specifikt kendskab til spejderområdet og friluftsliv
 • Har erfaring med folkeoplysningsloven
 • Har erfaring med at være tovholder på projekter
 • Har viden om markedsføring på fritids- og kulturområdet
 • Kan arbejde struktureret og selvstændigt med overblik og overholder deadlines

Høje-Taastrup Kommune er en udviklingskommune, hvor borgernes muligheder for at leve et aktivt liv er central i kommunens udviklingsstrategi. Som fritidskonsulent skal du være med til at fremme foreningsliv og fællesskab for børn og voksne gennem samarbejde med foreninger, organisationer og institutioner. Du vil være vores primære forbindelsesled til børne- og ungdomsforeninger. Du skal bl.a. være med til at opfylde Høje-Taastrup Kommunes ambitiøse målsætning på det frivillige foreningsområde om at få 5.000 flere børn og unge med i foreningernes fællesskaber inden 2023.

Primære arbejdsopgaver:

 • Klubudvikling og foreningsstøtte samt rådgivning af foreninger på fritidsområdet
 • Rådgivning og afholdelse af informationsmøder om folkeoplysningsloven og kommunens tilskudsregler
 • Udarbejdelse af politiske oplæg, sager og taler inden for Fritid og Kultur
 • Nøgleperson i forhold til faciliteter og udeområder som bindeled mellem foreningerne og kommunens bygningsfolk
 • Driftsopgaver inden for Fritid og Kultur
 • Hvis du har kendskab til at indgå partnerskaber og fundraising vil det være et plus.

Om os
I Fritids- og Kulturcentret på rådhuset er vi i alt 12 medarbejdere. Vi samarbejder på tværs i centret og på rådhuset for at skabe de bedste løsninger for borgerne. Vi har en uhøjtidelig omgangstone med højt til loftet. Vi har et godt både fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvor der er fleksibilitet i opgaveløsningen. Vi brænder for at gøre foreningerne gode og skabe de bedst mulige rammer for, at foreningslivet kan være attraktivt for borgerne. Center for Fritid og Kultur består af biblioteker, kulturhuse, musikskole, billedskole, dramaskole, idrætsanlæg og svømmehaller.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer ugentligt. Ansættelse sker efter overenskomst mellem KL og den relevante faglige organisation. Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Lønnen aftales konkret ud fra baggrund og erfaringer. Der må forventes aften- og weekend arbejde i et vist omfang. Arbejdstiden varierer derfor over tid.

Ansøgningsfrist den 18. august 2019
Du skal sende din ansøgning bilagt CV senest den 18. august 2019 via kommunens e-rekrutteringssystem.

Samtaler bliver holdt mandag den 26. august. Eventuel opfølgende samtale afholdes onsdag den 28. august. Høje-Taastrup Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamchef for folkeoplysning og idræt, Stig Jørgensen på telefon 51 18 36 93 eller stigjoe@htk.dk.

SEND ANSØGNING

Kilde: https://htk.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=292a90e6-c92b-44d7-8c0d-1eef63c823c6
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...