JOBSCENEN - Grafiker med flair for ONLINE og OFFLINE
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 juni 2019

Grafiker med flair for ONLINE og OFFLINE

Advice, Ålborg

Grafiker med flair for ONLINE og OFFLINE (DK or INT) /// Graphics with a flair for ONLINE and OFFLINE

International online portal med offline grafiske produktioner søger grafiker med ambitioner

DANMARKS STØRSTE 3D KORT SUCCES SKAL VÆRE GLOBAL

Vi søger en grafiker der kan det hele. Både online og offline.
Du er formentlig ikke en af dem, der ligner alle de andre. Faktisk er det måske endda meget speciel.
Og måske er du ligefrem også en stor tilhænger af jule-ting!


Med reference til virksomhedens ledelsen, er din primære opgave:

 • Grafik – online, offline, layout etc.
 • Du kan dine værktøjer (Illustrator / photoshop / InDesign)
 • Du er en relativ ung løve eller løvinde, med enormt potentiale eller
  Enormt erfaren og fyldt med energi.

Du er / kan:

 • Du elsker at nå dine mål
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan arbejde hjemmefra det meste af tiden
 • Du er pokkers ambitiøs
 • Du er en CAN-DO person
 • Finder løsninger hvor andre ser problemer
 • Er hurtig på tastaturet
 • Elsker at dele viden med kærlighed
 • Kendskab til og erfaring med Paper Engineering, er bestemt en fordel
 • Frihåndstegning
 • Arkitektonisk forståelse, kan også være en fordel
 • Høj detaljegrad og sans for effekter så der fra et fladt billede rejser et 3D motiv.
 • Kan rentegne til trykklare filer.
 • Har ordenssans, indlevelse og punktlig.
 • Struktureret med evne til at bevare overblik
 • Måske du også kan noget mere, som vi ikke har tænkt på (fortæl os)

Vi giver dig:

 • En attraktiv jobsituation, hvor dit talent bliver brugt internationalt
 • En fair løn, med muligheder for en markant bonus
 • Erfarne kollegaer, der kender verdenen
 • Et internationalt miljø

Du skal arbejde hjemmefra det meste af tiden – men har mulighed for at holde møde, en gang i mellem enten på vores kontor på Frederiksberg eller i Aalborg.
Kunden har hovedkontor i Danmark (Frederiksberg), men arbejder internationalt.

Kontakt os på mail: Danmark@Advice.dk

Vi har brug for komplet CV sammen med din ansøgning. Mærk din email ansøgning i emnefeltet med GRAFIK. Når vi modtager din ansøgning, får du tilsendt et spørgeskema, som skal besvares førend en jobsamtale starter.

—————————————————————————————-
Graphics with a flair for ONLINE and OFFLINE
International online portal with offline graphic productions looking for graphic artists with ambitions

DENMARK’S LARGEST 3D CARD SUCCESS GOES GLOBAL

We are looking for a graphic artist who can do it all. Both online and offline.
You are probably not one of those who looks like everyone else. You may even be very special.
And maybe you’re even a great fan of Christmas decorations

With reference to company management, your primary task is:

 • Graphics – online, offline, layout etc.
 • You can use your graphics tools (Illustrator/photoshop/ InDesign)
 • You could be a relatively young lion or lioness, with enormous potential or still going strong with a lot of experience

You are / can:

 • You love reaching your goals
 • Can work independently
 • Can work from home most of the time
 • You are damn ambitious
 • You are a CAN-DO person
 • Finding solutions where others see problems
 • Fast on the keyboard
 • Love to share knowledge with love
 • Knowledge and experience with paper engineering is an advantage
 • Freehand Drawing
 • Architectural understanding is an advantage
 • High level of detail and a sense of effects to transform, a flat image into a 3D motif.
 • Has a sense of order, empathy and punctuality.
 • Structured with the ability to maintain an overview
 • Maybe you can also do something more that we have not thought of (tell us)

 

We give you:

 • An attractive job situation where your talent is used internationally
 • A fair salary, with opportunities for a significant bonus
 • Experienced colleagues who know the world
 • An international environment

You must work from home most of the time – but have the opportunity to meet, once in a while either at our office in Frederiksberg or Aalborg.

The customer is headquartered in Denmark (Frederiksberg), but works internationally.

Contact us by mail: Danmark@Advice.dk
We need a complete CV along with your application.
Mark your email application in the subject field with ‘GRAPHIC.’

When we receive your application, you will be sent a questionnaire to be answered before a job interview

Antal ledige stillinger:
2

Kontaktpersoner

funktionskoordinator
Dan Mark
job@advice.dk

Arbejdsgiver

Advice
Klostermarken 10
9000 Aalborg
(Arbejdspladsen ligger i Intet fast arbejdssted)

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8347469
Annonce
Henter jobs...