Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 8 december 2019

Halinspektører

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF), KBH

Halinspektører til Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) er midt i en spændende udvikling, hvor vi har fokus på at sikre gode og trygge rammer for københavnerne. Vi arbejder inddragende og prioriterer dialog med borgere og partnere i udvikling af Københavns Kommunes tilbud.

Om jobbet
Det er besluttet med budget 2020 at ansætte et antal medarbejdere til bemanding af de kommunale idrætshaller i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Anlæggene skal bemandes i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenderne.

Stillingerne er placeret i Kultur- og Fritidsforvaltningens lokale bydelsenheder i henholdsvis Idrætsudvikling/Grøndal MultiCenter (Bellahøjhallerne), Kultur S (Sundby Idrætspark), Kultur Ø (Ryparken Idrætsanlæg) og evt. Kultur V (Vanløsehallerne). Du vil blive tilknyttet et fast anlæg, men skal være indstillet på at dække vagter ind på andre anlæg i forbindelse med ferier, sygdom og vakancer.

Dit ansvar og dine arbejdsopgaver 
Du vil være tilknyttet et idrætsanlæg, hvor du skal sikre en god og professionel modtagelse af brugerne. Du skal samtidig kunne arbejde selvstændig, da du primært vil være alene på vagt i de sene eftermiddags- og aftentimer. Du vil endvidere indgå i samarbejde med enhedens øvrige medarbejdere om at skabe gode betingelser for, at idrætslivet trives og blomstrer bedst muligt. Du vil referere til lederen for idrætshallen.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. at:

 • sikre ro og tryghed for idrætshallens brugere
 • servicere og understøtte idræts- og foreningslivet, herunder hjælpe foreninger, brugere og andre aktører på og omkring idrætsanlægget
 • drifte idrætsanlægget og håndtere evt. vedligeholdelsesopgaver
 • deltage i netværk med lokale interessenter og samarbejdspartnere samt driftsmøder.

Kompetencemæssigt leder vi efter nye gode kollegaer, der gerne har flere af følgende kvaliteter:

 • menneskekendskab og naturlig autoritet
 • indsigt i reaktionsmønstre ved uroskabende adfærd og erfaring med konflikthåndtering
 • kendskab til og erfaring med at indgå i beredskab ved akut uro og øvrige utryghedsskabende hændelser
 • forståelse for og evne til at indgå i samarbejde med foreninger og brugere
 • indblik i hvad fysiske rammer kan have af betydning for brugernes oplevelse af utryghed
 • kunne indgå i mindre vedligeholdelses- og renholdningsopgaver, herunder koordinering af opgaver
 • interesse for idræts- og kulturlivet.

Ansættelse
Stillingerne er på mellem 30-37 timer/uge og forventes besat fra den 1. februar 2020. Arbejdstiden er primært i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenderne. Der kan dog også forekomme møder eller aktiviteter i dagtimerne kl. 8-16.

Ønsker du ansættelse på et eller flere bestemte idrætsanlæg, bedes du skrive dette i ansøgningen.

Der er ikke krav om specifik uddannelsesmæssig baggrund. Løn- og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med Københavns Kommune og principperne i Ny Løn.

Yderligere oplysninger 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte chefkonsulent i Idrætsudvikling Jan Lindboe på 3033 4673.

Søg via nedenstående link senest søndag den 8. december 2019

Kultur- og Fritidsforvaltningen
I Kultur- og Fritidsforvaltningen tror vi på, at tillid og samarbejde både øger medarbejdernes trivsel og højner kvaliteten, produktiviteten og vores evne til at gå nye veje.

SØG STILLINGEN

 

Kilde: https://www.kk.dk/indhold/halinspektoerer-til-kultur-og-fritidsforvaltningen
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...