Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 9 december 2019

Idrætskonsulent

Ansættelsesdato: 1. februar 2020

Herlev Kommune

Idrætskonsulent til en af landets førende idrætskommuner

I Herlev Kommune tillægger vi borgernes fællesskaber og aktive liv stor værdi. Derfor har vi også velfungerende idrætsfaciliteter og en ambitiøs idrætspolitik, der omhandler alle borgere i Herlev. Vil du være en vigtig brik i udviklingen af idrætten i Herlev? Så læs med her.

Herlev Kommune er en veldrevet kommune i vækst. Vi har høje ambitioner med fokus på borgere, civilsamfund og erhvervsliv. Vi har en stærk og ambitiøs kommunalbestyrelse og en borgmester, der sætter en klar retning for kommunen som et attraktivt fællesskab at bo, arbejde og drive virksomhed i. Der flytter mange nye borgere til byen, og skoler, ældreomsorg, kultur- og idrætsfaciliteter skal rumme både nuværende og kommende borgere.

Vi søger en engageret og dygtig idrætskonsulent, som sammen med ledere og kolleger i henholdsvis forvaltningen og Herlev Idrætscenter kan drive en forsat udvikling af området, så det sikrer de bedst mulige rammer for borgernes idrætsdeltagelse.

Som idrætskonsulent i Center for By, Kultur og Erhverv vil du være med til at præge udviklingen af Herlev Kommune. Vi udvikler den kommunale service med udgangspunkt i, at alle medarbejdere og ledere har et ansvar for helheden samt modet og kompetencerne til at træffe beslutninger.

Om idrætsområdet
Idrætten indtager en central rolle i Herlev, og de politiske ambitioner for byens udvikling afspejler dette. Således udgør en ambitiøs idrætspolitik omdrejningspunktet for udviklingen af området, der er organiseret i Center for By, Kultur og Erhverv. Derudover har du, sammen med Idrætscenterchefen, det primære faglige ansvar, eksekverings- og videreudviklingsansvar for idrætspolitikken. En række tiltag har allerede set dagens lys. Specielt er identiteten GOHerlev et nybrud – som en kommunikativ ramme om den fremadrettede promovering af idrætstilbud. Målet er, at alle Herlevborgere bliver deltagere i Herlevs aktiviteter og idrætsfællesskaber. Helt fundamentalt herfor er et fortsat godt samarbejde med foreninger, kommunens centre og institutioner.

Om stillingen
Idrætskonsulentens opgaver er varierede og vil bl.a. omhandle politisk betjening i form af sagsfremstillinger til Kultur og Fritidsudvalget, Idrætsforum mv. Derudover er dialogen og rådgivningen af kommunens idrætsaktører vigtig. Eksterne som interne.
Du agerer desuden bindeled mellem Herlev Idrætscenter og forvaltningen på Herlev Rådhus. Herudover skal du bidrage bredt i et team, hvor der i dagligdagen er mange og forskelligartede bolde i spil.

Om dig
Du trives i et miljø med højt tempo og plads til nye ideer. Du er udadvendt, tillidsvækkende og serviceminded, og kan varetage en stor kontaktflade til kommunens mange frivillige, foreninger, og øvrige samarbejdspartnere, samtidig med at du kender betydningen af at arbejde i en politisk styret organisation.

Vi forventer at du:

 • Har fagligt indblik i idrætten og kan byde ind med konkrete tiltag i forhold til nyeste viden på området
 • Bidrager til at understøtte, omsætte, formidle og realisere politiske prioriteringer, herunder har erfaring med og forstår vigtigheden af god politisk betjening
 • Har erfaring med fordeling af lokaler og faciliteter jf. folkeoplysningsloven
 • Kan fungere som sparringspartner og vejleder for forenings- og fritidslivet
 • Kan understøtte fællesskaber og netværk, og sikre samarbejde med foreninger, institutioner og øvrige samarbejdspartnere
 • Arbejder selvstændigt og systematisk, følger opgaver til dørs og har gode relationelle kompetencer
 • Er klar til at samarbejde på tværs – både i teamet, i centret og i hele organisationen
 • Har kendskab til, og kan bidrage med, både planlægning og afvikling af større og mindre arrangementer og events på kultur- og fritidsområdet

 
Vi tilbyder:

 • En spændende stilling i et ambitiøst miljø, med mulighed for at sætte sit eget præg på opgaveløsningen
 • Gode kollegaer på et område drevet af engagement, høj faglighed og med plads til humor
 • Borgere, foreningsfolk og politikere der arbejder for et stærkt frivillighedsområde med mange givende fællesskaber

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny løn. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2020.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er den 9. december 2019 kl. 10.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 13. december 2019 med evt. 2. samtalerunde  den 17. december 2019.

Få mere at vide
Du kan læse mere om kommunen på herlev.dk, og du er meget velkommen til at kontakte Centerchef Jakob Ludvigsen på tlf. 4452 6001 eller idrætscenterchef Anna Valgreen på tlf. 4452 5811.

Kontaktperson

 • Jakob Ludvigsen

Arbejdsgiver

 • Erhverv, Fritid og Kultur
 • Herlev Bygade 90
 • 2730 Herlev
 • Danmark

Ansøgning

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5077026
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om forretning og din musik

Læs mere
Henter jobs...