Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 december 2018

Instruktør i Visuel Kultur

Studenter medarbejder

Syddansk Universitet, Kolding

Instruktør i Visuel Kultur, BA-uddannelserne i Designkultur, og Designkultur og Økonomi (Institut for Design og Kommunikation)

Syddansk Universitet Kolding, Syddanmark
Ved Institut for Design og Kommunikation er en studentermedarbejderstilling som instruktør ledig til besættelse fra primo februar 2019 og indtil udgangen af forårssemesteret.

Det er fortrinsvis studerende med baggrund inden for designuddannelserne på SDU og gerne på kandidatuddannelsesniveau, især KA Designstudier, som vil komme i betragtning.

Instruktoren skal varetage hjælpelærerfunktioner i forbindelse med undervisningen i Visuel kultur på 4. semester på BA i Designkultur og Designkultur og økonomi.

Instruktøren planlægger instruktortimerne i samarbejde med faglæreren og i samråd med studielederen. Der vil være tale om 13 instruktortimer, der sandsynligvis vil være fordelt som seks timeblokke à to timer samt en ekstra, introducerende time. Indholdet i instruktortimerne vil være gennemførelse af øvelser i visuel analyse af foto, grafik og online kommunikation.

Instruktorfunktionen har både en faglig og social dimension; instruktoren skal således medvirke til aktiv og konkret tilegnelse af stoffet, samtidig med at de studerende får mulighed for at øve sig i vidensdeling og i at styrke deres samarbejdsevner.

Yderligere oplysninger kan fås hos studieleder Niels Peter Skou nps@sdu.dk

Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.

Ansættelsesperioden for en instruktor vil være 1, 2 eller 3 år. Dette kan man få oplyst ved henvendelse på instituttet.
Der gøres opmærksom på, at der ikke er noget krav om, at den ansatte har timer hvert semester i ansættelsesperioden.

Instruktører aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
Instruktørstillinger kan kun søges af studerende (der skal vedlægges en eksamensudskrift).
Ansøgere skal vedlægge et CV, der blandt andet oplyser om tidligere undervisningsvirksomhed og relevante faglige kvalifikationer.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket “Ansøg online”. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Tjenestested:Kolding
Ansøgningsfrist:13/12/2018

Kilde: sdu.dk
Annonce
Henter jobs...