Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 28 september 2018

1. solobasun

Kapelkonkurrence

Det Kongelige Teater og Kapel, København 

Chefdirigent: Alexander Vedernikov

KAPELKONKURRENCE
1. solobasun 

Mandag den 15. oktober 2018, vil der blive afholdt konkurrence om en ledig stilling som 1. solobasun med pligt til 2. basun og altbasun i Det Kongelige Kapel.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.

Konkurrenceopgaverne er:

1. Runde: 
Ferdinand David: Concertino, Op.4, 1. sats uden kadence, W.A.Mozart:Tuba mirum, Wagner: Walkürie ritt, Ravel: Bolero

2. Runde:
Orkesteruddrag

3. Runde: 
Gruppespil/kammermusik

Alle orkesteruddrag kan downloades på: https://kglteater.dk/kapelkonkurrence ca. 2 uger før konkurrencens afholdelse.

Ansættelse finder sted i henhold til Fællesoverenskomst for Det Kongelige Teater omfattende kunstnerisk personale og Protokollat til fællesoverenskomst for kapelmu­sikere mellem Det Kongelige Teater og CO10 samt lokalaftaler indgået mellem Det Kongelige Teater og Dansk Musikerforbund.

Det Kongelige Teater forbeholder sig ret til at afholde prøvespillet for et antal indkaldte ansøgere.

Det første år er prøvetid med én måneds gensidigt opsigelsesvarsel.

Det Kongelige Teater ønsker at fremme etnisk ligestilling og opfordrer derfor både personer med dansk baggrund og personer med indvandrer- eller flygtningebaggrund til at søge stillingen.

Det er en forudsætning, at ansøgere uden for EU-landene ved ansættelsestidspunktet selv har sikret sig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

Online ansøgningsskema på https://kglteater.dk/kapelkonkurrence

Online ansøgningsskema med oplysninger om tidligere ansættelse m.m. skal være modtaget på teatret senest torsdag den 28.september 2018 kl. 12.00

Eventuelle nærmere oplysninger: Kapeladministrator Jens Juul: jeju@kglteater.dk

 

Annonce
Annonce

Video med Final Cut Pro X

kursus

Klip og redigering

Læs mere
Henter jobs...