Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 april 2019

Kirke-/ kultur­medarbejder

Vejen Kirke

Kirke-/kulturmedarbejder
Vejen Menighedsråd

Vejen Kirke er på udkig efter en medarbejder til et spændende job i pastoratet Vejen-Læborg.

Stillingen er på 37 timer i gennemsnit pr. uge. Stillingen er ledig pr. 1. maj 2019.

Sognet har 9.077 indbyggere og er kendetegnet ved at være meget aktivt. Langt hovedvægten af arbejdsopgaverne er i Vejen Sogn, men minikonfirmandundervisningen og skole-kirkearbejdet er i begge sogne med pastoratets præster.
I stillingen som kirke-/kulturmedarbejder kommer du til at sætte opgaver i gang, planlægge, koordinere, og gennemføre følgende opgaver:

 • Undervisning af minikonfirmander i Vejen og Læborg Sogne
 • Børne-ungesamarbejde
 • Konfirmandundervisning
 • Skole-kirkesamarbejde
 • Kontakt med ensomme og andre mennesker uden stort netværk
 • Invitation til igangværende aktiviteter/tilbud ved Vejen Kirke
 • Den månedlige søndagscafé ved Vejen Kirke i samarbejde med frivillige og med fokus på at formidle et netværkstilbud
 • Kirkeligt arbejde for flygtninge
 • Kirkens frivillige (rekruttering, organisering og pleje)

Vi forventer, at du:

 • Er fortrolig med den kristne tro og kan formidle den i øjenhøjde til børn, unge og voksne
 • Har relevant uddannelse, f.eks. 3K-uddannelse, lærer, pædagog eller lignende
 • Er tillidsvækkende, rummelig, udadvendt og har sociale kompetencer
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider (dag, aften, weekend)
 • Er fleksibel og har humor
 • Er god til at samarbejde og deltage aktivt i det arbejdsteam, der er ved kirken
 • Har gode it-kompetencer
 • Er glad for musik og sang – og måske har mulighed for at spille selv

Vi kan tilbyde dig:

 • En aktiv kirke med engagerede frivillige
 • Gode kolleger, hvor samarbejdet vægtes højt
 • Eget kontor
 • Et selvstændigt og alsidigt job

Ansættelsen sker ved Vejen Menighedsråd, Nørregade 96, 6600 Vejen.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen, og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 281.784,56 kr.-373.364,65 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 295.874,22 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 295.874,22 kr.-422.676,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 309.962,80 kr. (nutidskroner).

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Løn OK tillæg på 859,98 kr.

Aftale om indplacering indgås mellem menighedsråd og Kirkekultur.nu
Ansøgningsfrist er tirsdag den 16. april kl.12.00, og ansøgning med relevant bilag skal sendes til formanden for Vejen Menighedsråd, Elna Jørgensen pr. mail til e-mailadresse 8931fortrolig@sogn.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Elna Jørgensen tlf. 24 48 15 42 eller sognepræst Peter Kiel Nielsen tlf. 24 24 82 09.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag d. 24. april og torsdag d. 25. april 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/324571/kirke-kulturmedarbejder
Annonce
Annonce

Nodeskrivning med Sibelius

kursus

Skriv noder i professionel kvalitet til arrangement, udgivelser og undervisning

Læs mere
Henter jobs...