Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 oktober 2018

Kirke- kultur­medarbejder

Bellahøj-Utterslev Sogn

Kirke-kulturmedarbejder med personregistrering og musiske opgaver

Bellahøj-Utterslev Sogn leder efter en engageret og fleksibel kirke-kulturmedarbejder til en nyoprettet stilling med masser af spændende udfordringer. Der er tale om en fuldtidsstilling med start d. 1.december

Opgaver

Vores nye kollega skal varetage en bred vifte af opgaver med hovedvægt på kirkens Børne, familie og diakonale profiler samt administrative opgaver på kirkekontoret. Opgaverne indbefatter:

Sekretær for udvalg

 • Dagsorden, indkaldelser, referater og filhåndtering
 • Udarbejdelse af breve til målgrupperne i samarbejde med involverede præster.
 • Oplæg til udsendelsesoverblik i samarbejde med involverede præster

Varetagelse af selvstændige opgaver for udvalgene:

 • Tovholder og leder / Koordinator for og udvikler af netværk for udsatte familier
 • Udarbejdelse af indstillingsmateriale til julehjælp
 • Udsendelse af informationsbreve
 • Musisk ledsagelse ved arrangementer i den diakonale profil (fredagscafé)
 • Ansvarlig for kirkens børne-hjørne og kirke-kufferter
 • Indkøber af Netto/Føtex kort til akuthjælp

Administrative funktioner

 • Selvstændig varetagelse af personregistreringsopgaver
 • Selvstændig varetagelse af kirkekontorets åbningstid
 • Korrekturlæsning

Det er desuden vigtigt at du besidder musiske kompetencer til at kunne løfte følgende mindre opgaver:

 • Musikledsagelse ved plejehjemsgudstjenester og morgenandagter.
 • Vikar ved kirkelige handlinger med sangledsagelse eller orgelspil.

Kvalifikationer

Derudover lægger vi vægt på, at du er fleksibel med dine arbejdsområder, at du formår at arbejde selvstændigt og kan planlægge din hverdag i samarbejde med dine kollegaer.

Løn og vilkår

Ansættelsen sker ved Bellahøj-Utterslev sogn.

Løn forhandles med den relevante organisation med udgangspunkt i lønintervallet i løngruppe 2 som ligger på kr. 275.239 – 393.198 i marts 2012 niveau svarende til intervalløn 295.874 – 422.677 pr. år i nutidskroner pr. 1. oktober 2018. Derudover ydes der rådighedstillæg svarende til kr. 30.959 pr. år i nutidskroner samt pension 18%

Der er fast fridag om søndagen og løs fridag overvejende lørdage. Fastlæggelse af løse fridage sker med 2 måneders varsel.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansøgning

Motiveret ansøgning med CV kan sendes til kontaktperson Einar Eriksen på mail einar@kepro.dk og skal være os i hænde senest d. 14.oktober kl 12.00, mærket kirke og kulturmedarbejder.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Kontaktperson Einar Eriksen på 40407140

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8027958
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om forretning og din musik

Læs mere
Henter jobs...