Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 februar 2020

Kirke- og kultur­medarbejder

fuldtid

Timotheuskirken, Valby

Timotheuskirken søger en engageret kirke- og kulturmedarbejder, der ønsker at tage del i at videreudvikle en serviceorienteret kirke, der fungerer som samlingssted for sognets 11.000 indbyggere.

Vi søger en idérig og selvstændig medarbejder, der kan varetage kirkens børne-/ungearbejde og PR/kommunikation som de to største områder – derudover en række sognemedhjælperopgaver.

Dine opgaver er blandt andet:

 • Konfirmandundervisning ledet af en af kirkens præster
 • Fortsætte Morgensang, Børnefilm og Godnathistorier og/eller udvikle og igangsætte andre initiativer, der appellerer bredt til børn/børnefamilier og unge
 • Udvikle PR-materiale sammen med vores kordegn
 • Administrere kirkens Facebook-side
 • Sidde i aktivitets- og PR-udvalg
 • Ansvarlig for månedligt arrangement for sognets ældre (Frokost og foredrag)
 • Engagere og koordinere vore frivillige

Vi forventer, at du:

 • selvstændigt kan planlægge og afholde arrangementer
 • er nysgerrig og lydhør over for kirkens brugere
 • er initiativrig i forhold til at nå kirkefremmede
 • har erfaring med eller interesse for religionspædagogik
 • fungerer med fleksibel arbejdstid, da der vil være både dag-, aften- og weekendarbejde
 • er en god kollega

Stillingen er fuldtid og ønskes besat snarest.

Timotheuskirken er en spændende bykirke i et villakvarter med mange børnefamilier. Personalegruppen er præget af humor, loyalitet, nytænkning og samarbejde. Vi har en velfungerende teamstruktur uden daglig leder, så der er stor fleksibilitet samtidig med, alle er afhængige af hinanden. Samarbejdet med menighedsrådet er godt, og vi har godt fat i børnefamilierne, så der er mange gode tråde at følge op på og mange muligheder for nytænkning for en ny Kirke- og kulturmedarbejder.

Se mere om vores kirke på www.timotheuskirken.dk

Ansættelse sker ved Timotheus Sogns Menighedsråd beliggende Christen Bergs Allé 5, 2500 Valby

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til kontaktperson Mette Gry Münchow på timotheus.sogn@km.dk eller kordegn Jesper Lithen Frost Rasmussen på jelr@km.dk

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse vil dr ske en vurdering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer. Formålet med vurderingen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Den valgte medarbejder vil herefter blive ansat enten i løngruppe 1 eller 2.

For løngruppe 1, aftales årslønnen indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 379.975,98 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 301.113,39 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.507,40 kr. (nutidskroner).

For løngruppe 2 aftales årslønnen indenfor intervallet 301.113,39 kr. – 430.161,36 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 315.451,45 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.507,40 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 875,21 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 301.113,39 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Der vil være 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet straffe- og børneattest.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 8 og 9.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Din ansøgning med relevante bilag skal sendes elektronisk til timotheus.sogn@km.dk og skal være os i hænde senest 16/2-2020.

Kilde: Ofir.dk
Annonce
Annonce
Henter jobs...