JOBSCENEN - Kirke- og kulturmedarbejder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 10 oktober 2019

Kirke- og kultur­medarbejder

Deltid

Birkerød sogn

Kirke- og kulturmedarbejder med fokus på børn og unge

Birkerød Sogn skal have besat stillingen som kirke- og kulturmedarbejder på gennemsnitligt 20 timer ugentligt fra den 1. januar 2020 eller tidligere.

Birkerød sogn er et bysogn, med et højt aktivitetsniveau, med mange kirkelige handlinger og mange aktiviteter i sognegården, der involverer mange af de frivillige.

Arbejdsområderne omfatter bl.a.:

 • Selvstændig planlægning af minikonfirmandforløb, som gennemføres i samarbejde med præsterne
 • Selvstændig varetagelse af babysalmesangsforløb og børnerytmik
 • Varetage administration og kommunikation i forbindelse med kirkens Børne- og Unge aktiviteter
 • Deltage i planlægning og gennemførelse af div. familiegudstjenester
 • Lejlighedsvist at deltage i konfirmationsforberedelse
 • Deltagelse i Skoletjenestens arbejdsudvalg

Vi søger en ny kollega med følgende personprofil:

 • Du har solid erfaring inden for kirkeligt arbejde
 • Du har kreative evner og pædagogisk uddannelse eller færdigheder, og du brænder for at gøre en forskel i kirkens møde med børn og unge
 • Du har faglige kvalifikationer inden for kristendom og kirke, fx læreruddannet eller professions-bachelor i kristendom, kultur og kommunikation, og du er fortrolig med et gudstjenesteforløb
 • Du har tidligere arbejdet med børn i kirken
 • Du arbejder selvstændigt og ansvarligt, du har evner til at organisere og koordinere, og du trives med at indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Du trives med en fleksibel arbejdstid, idet stillingens opgaver er sæsonbetonede med både længere og kortere forløb samt enkeltstående begivenheder, og idet sommermånederne fortrinsvis bruges til forberedelse af den kommende sæson
 • Du er indstillet på weekend- og aftenarbejde

Vi tilbyder:

 • En god arbejdsplads med imødekommende og engagerede præster, kolleger, menighedsråd og frivillige
 • Mulighed for at sætte præg på sognets arbejde og selv at forme indholdet af din stilling
 • Læs mere om sognet på vores hjemmeside: www.birkeroedsogn.dk.

Nærmere oplysninger om stillingens indhold kan fås ved henvendelse på hverdage til administrationschef Ebbe Torpegaard på tlf. 42231500, bedst mellem kl. 12 og 13 eller sognepræst Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen på tlf. 29110040 (ikke mandag) 

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker ved Birkerød Sogns Menighedsråd, og det primære arbejdssted vil være Birkerød kirke og sognegård. Der er endvidere pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Rudersdal Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker i henhold til CO 10-fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, kirkemusiker og sognemedhjælper samt det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 275.239 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 286.922 – 409.888 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.345 kr. (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr. (nutidskroner) p.a.  Aftale om indplacering af i lønintervallet skal indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu, og menighedsrådet er indstillet på at forhandle en løn, der modsvarer stillingens krav og ansøgers kvalifikationer.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgere, der ikke tidligere har været ansat i Folkekirken, skal deltage i det obligatoriske Introkursus for nyansatte i Folkekirken.

Ansøgning:

Ansøgning med relevante bilag sendes til Birkerød Sogns Menighedsråd ved administrationschef Ebbe Torpegaard, på e-mail 9311fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 10. oktober 2019 kl. 12.00.

Der planlægges afholdt samtaler med udvalgte ansøgere i uge 43.

Ansøgere må være indstillet på, at der indhentes børneattest og referencer.

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...