Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 juni 2018

Kirke- og kultur­medarbejder

20-25 t/uge

Herstedvester Sogns Kirkegård

Kirke- og kulturmedarbejder, Herstedvester Sogns Kirkegård – med stærke SoMe-kompetencer søges til Herstedvester Kirke.

Stillingen er normeret til 20-25 timer ugentligt.

Er du en person med engagement, drive, kreativitet og stærke SoMe-kompetencer, så er du måske den medarbejder vi søger?

I Herstedvester Kirke har vi netop iværksat en målrettet menighedspleje, som det bliver din primære opgave at være med til at drive og videreudvikle til den succes, vi har sat os for, at det skal være.

Arbejdsopgaverne omfatter:

 • Networking: Kortlægning af hvilke samarbejdspartnere, interesseorganisationer m.m., der er i lokalområdet med henblik på at bygge bro til menighedsarbejdet og indgå samarbejdsaftaler.
 • Fundraising: Der skal løbende skaffes midler til diverse projekter, og derfor skal der skabes overblik over, hvor vi kan ansøge, og de nødvendige ansøgninger skal udarbejdes.
 • SoMe: Branding af menighedsplejen på de sociale medier. Udvikle vore digitale platforme med brugergrupper, så det bliver nemt for eksempelvis frivillige at tilmelde sig og oprette begivenheder. Være ansvarlig for løbende at oprette relevante facebookopslag, samt sørge for at vi er synlige på vore medieplatforme.
 • Frivillighedskoordinator: Engagere og koordinere frivillige til diverse aktiviteter, som du i nogen grad deltager i, samt videreudvikle frivillighedskonceptet.
 • Vi forventer, at du:

  • har stærke SoMe-kompetencer
  • er udadvendt, initiativrig og god til at skabe relationer
  • har lyst til at arbejde med mennesker i alle aldre
  • selvstændigt kan planlægge og afholde arrangementer
  • fungerer godt med fleksibel arbejdstid, da der både vil være dag-, aften- og weekendarbejde
  • er en samarbejdsorienteret holdspiller på tværs af faggrænser

  Herstedvester Kirke ligger i den hyggelige landsby Herstedvester i Albertslund Kommune.

  Vi er stolte af netop at have modtaget Albertslund Kommunes Virksomhedspris 2018, idet den uddeles til en virksomhed der:

  • integrerer personer, der ellers har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet
  • har elev- og/eller praktikpladser i virksomheden
  • fastholder personer, der ellers kunne have mistet arbejdet
  • har skrevne eller uskrevne politikker, der øger rummelighed og social ansvarlighed.

  For nærmere oplysning om stillingen eller aftale om besøg kontakt:

  Formand for menighedsplejen:

  Sognepræst Jeannie Osman Sommer
  Herstedvesterstræde 74, 2620 Albertslund
  Mobil: 30 71 21 10
  Mail: jeos@km.dk

  Eller

  Formand for menighedsrådet:

  Lena Hylager
  Mobil: 22 44 91 14
  Mail: Ihylagerlarsen@gmail.com

  Løn og ansættelse:

  Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og C010 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og C010 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

  Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

  Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

  Menighedsrådets forslag til lønniveau er 291.121 kr. årligt (nutidskroner) + rådighedstillæg ved ansættelse på 20 timer.

  Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og www.Kirkekultur.nu.

  Referencer og relevante bilag vedhæftes.

  Ansøgningsfrist: 19. juni 2018.

  Ansøgning sendes til: jeos@km.dk. Samtaler afholdes i uge 25.

   

  Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/297791/kirke-og-kulturmedarbejder
  Annonce
  Annonce

  DMF SUPPORT / BUTIKKEN

  DMF SUPPORT

  Når du har et akut behov, der handler om forretning og din musik

  Læs mere
  Henter jobs...