JOBSCENEN - Kirke- og kulturmedarbejder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 november 2019

Kirke- og kultur­medarbejder

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat, Kolding

Kirke- og kulturmedarbejder ved Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat

Vi søger en medarbejder til en stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 15.

Hensigten med stillingen er at styrke det kirkelige arbejde i sognet, så kirken bliver synlig i andre sammenhænge end dem, som foregår i kirkens rum.

Arbejdsopgaver:

Undervisning:

 • Minikonfirmander
 • Lokal kirke-skole samarbejde
 • Medvirken ved konfirmationsforberedelsen
 • Planlægning og afvikling af børnegudstjenester
 • Forløb forud for juleafslutningerne for børnehaverne og medvirken ved juleafslutningerne

         Diakoni:

 • Børneklub
 • Visse former for hjemmebesøg
 • Sogneformiddage
 • Sogneudflugter

         Kommunikation:

 • Kirkebladet
 • Vores hjemmeside på nettet
 • Udarbejdelse af annoncer og plakater i forbindelse med arrangementer
 • Sekretær for rådet

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat har 2700 indbyggere, og der er 10 ansatte i pastoratet. Som arbejdsplads er pastoratet kendetegnet ved et godt samarbejdsklima, og at medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne, og at deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i kurser og andre faglige møder samt gennem samarbejdet med kolleger.

Vi forventer at:

–    ansøgeren har et venligt og imødekommende væsen

–    at vedkommende besidder de faglige kompetencer som arbejdsopgaverne   fordrer både med hensyn til undervisning, det diakonale og kommunikation.

–    Desuden forventes en vis fleksibilitet og evne til at arbejde selvstændigt og tage egne initiativer.

 

Ansættelsen er med tiltrædelse pr. 1. januar 2020.

Ansættelse sker ved Vejstrup-Hejls-Taps Sogns Menighedsråd beliggende Hejls Landevej 22, 6094 Hejls.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 379.975,98 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 301.113,39 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 301.113,39 kr. – 430.161,36 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 315.451,45 kr.(nutidskroner).

 

OK tillæg på 875,21 kr. (nutidskroner)

 

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og  Kirkekultur.nu

 

Ansøgningsfrist: 15. november 2019 kl. 12.

 

Ansøgningssamtaler vil finde sted sidst i november.

 

Nærmere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til formand Jørgen Dahl tlf. 24 42 64 88 eller til sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen tlf. 21 44 66 01

 

Ansøgning stiles til Pastoratsrådsformand Jørgen Dahl og sendes på mail til vejstrup.sognkolding@km.dk

Kontaktperson

Astrid Dinesen

Hovednummer: 30318241

Email: astriddinesen19@gmail.com

Arbejdsgiver

Taps Kirke

Ødisvej 38, Taps

6070 Kolding

Ansøgning

Via e-mail: vejstrup.sognkolding@km.dk

Jobnet

Se annoncen på Jobnet

 

Kilde: https://www.folkekirken.dk/job?--fit_jobagent-jobagent%5B%40package%5D=fit.jobagent&--fit_jobagent-jobagent%5B%40controller%5D=jobagent&--fit_jobagent-jobagent%5B%40action%5D=jobad&--fit_jobagent-jobagent%5B%40format%5D=html&--fit_jobagent-jobagent%5BjobA
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Support inden for Mental Træning, Fundraising, Iværksætteri, Ansøgning/cv, Karriere.

Læs mere
Henter jobs...