Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 november 2018

Kirke- og kultur­medarbejder

Resen Sogn, Skive provsti

Kirke- og kulturmedarbejder

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder i Resen Sogn, Skive provsti, med ansættelse pr. 1. januar 2019 er ledig.

Stillingen er en 75% stilling med 28 timer pr. uge.

Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:

 • Undervisning af konfirmander i samarbejde med sognepræsten
 • Undervisning af minikonfirmander
 • Deltagelse i babysalmesang sammen med organisten
 • Deltagelse i tumlingesang sammen med organisten
 • Skole-kirke samarbejde
 • Medvirken ved enkelte børnegudstjenester og juleafslutninger
 • Deltagelse i kulturudvalget
 • Kirkens PR, hjemmeside
 • Redigering af kirkeblad i samarbejde med redaktionsudvalget
 • Sekretær ved menighedsrådsmøder
 • Kontakt til børnehaver
 • Forefaldende diakonale opgaver.

Resen sogn har ca. 3.300 indbyggere.

Vi forventer, at du:

 • har kendskab til kirke og kirkelivet.
 • har let ved at skabe relationer
 • ser løsninger frem for problemer
 • er loyal og har respekt for de kristne værdier
 • besidder en naturlig samarbejdsvilje og –evne.

Ansættelsen sker ved Resen sogns Menighedsråd. Endvidere forventes vilje og evne til samarbejde med nabosogne omkring særlige tiltag til sparring og inspiration.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO 10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO 10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav til kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner.

Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau. Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet til stillingen og derfor skal supplere kompetenceniveauet, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 277.258 kr. – 367.367 kr. (nutidskroner) Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. ( nutidskroner) ved fuldtidsstilling

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 291.121 kr. – 415.887 kr. (nutidskroner) Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Svend Sandfeld, tlf. 9752 4912 / 2344 3907 eller sognepræst Helga Ørgaard tlf. 4026 1896 / mail hoen@km.dk Ansøgning sendes til 8573fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 15. november 2018 kl. 12,00 Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 22. november 2018.

Det kan oplyses, at der vil blive indhentet referencer.

Kontaktpersoner

Menighedsrådsformand
Svend Sandfeld
Hovednummer: 97524912
Arbejde direkte: 97524912
Mobil: 23443907
svendsandfeld@mail.dk
Sognepræst
Helga Ørgaard
Hovednummer: 40261896
Arbejde direkte: 40261896
Mobil: 40261896
hoen@km.dk

Arbejdsgiver

RESEN MENIGHEDSRÅD
Anemonevej 13
7800 Skive
(Arbejdspladsen ligger i Skive)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8573fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8061926
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...