Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 28 november 2018

Kirke- og kultur­medarbejder

18 t/uge

Aars Kirke

Kirke- og kulturmedarbejder
En nyoprettet stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Aars Kirke er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest muligt der efter.

Aars sogn har ca. 8500 antal indbyggere og 18 ansatte samt 3 præster i sognet, hvoraf den ene præst er på halv tid.

Stillingen er på gennemsnitligt 18 timer pr. uge.

 • Kirke- og kulturmedarbejder skal varetage følgende opgaver:
 • Besøgstjeneste i sognet (koordinator og inspiration for besøgsvenner og –modtagere)
 • Afløse vores fuldtidsansatte kirke- og kulturmedarbejder i forbindelse med babysalmesang, lidt større børn,minikonfirmander ved hendes fravær
 • Varetage sognets PR-opgaver

Vi forventer, at du:

 • Er engageret for kirkens liv og vækst
 • Er rummelig, empatisk og kan tale med og møde mennesker i alle aldre
 • Gode skriftlige og mundtlige kommunikative færdigheder
 • Erfaring med formidling for børn og unge
 • Positiv og ser muligheder frem for begrænsninger
 • God til at samarbejde
 • IT-kendskab herunder fortrolig med redigering af hjemmesider og facebook
 • Skal kunne synge og gerne spille

Ansættelse sker ved Aars Sogns Menighedsråd beliggende Kirkeplads 6, 9600 Aars

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 281.785 – 373.365 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 295.874 (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 295.874 – 422.677 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 309.963 (nutidskroner).

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Anne Marie Skovbøll på telefonnummer 21845031/98666437 eller mail pouljensen-poul@hotmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Menighedsrådet på mail 8269fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28.november 2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 49.

Kontaktpersoner

Anne Marie Skovbøll
Hovednummer: 98666437
Arbejde direkte: 21845031
pouljensen-poul@hotmail.com

Arbejdsgiver

AARS MENIGHEDSRÅD
Kirkeplads 6
9600 Aars
(Arbejdspladsen ligger i Vesthimmerland)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8269fortrolig@sogn.dk

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8090892
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...