Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 28 marts 2019

Kirke- og kultur­medarbejder

Spørring menighedsråd

Kirke- og kulturmedarbejder til Spørring sogn, Aarhus Nordre provsti, Aarhus Stift

Spørring Sogn er et mindre landsogn i den nordlige del af Aarhus Kommune. Vi søger en Kirke- og kulturmedarbejder, som er teologisk velfunderet med musikalske og liturgiske kompetencer og erfaringer. Kirke- og kulturmedarbejderen skal i samarbejde med præsterne, organisten og menighedsrådet løse en række spændende og vigtige opgaver i sognet.

Du er en venlig, udadvendt og initiativrig person, der både trives med at arbejde på egen hånd og som en del af den større gruppe af ansatte og frivillige i sognet. Du bidrager og byder ind med gode idéer og talenter.

Stillingen er en deltidsstilling på 15 timer pr. uge. Arbejdstiden er primært placeret fra mandag til fredag.

Tiltrædelse 1. april 2019.

Arbejdsområderne:

 • Medvirke til idégenerering, planlægning og gennemførsel af aktiviteter
 • Skole-kirkesamarbejde: Planlægning og afvikling af lokale projekter.
 • Medvirke til planlægning og gennemførelse af diverse projekter, gospel-workshop, mv.
 • Udarbejde plakater, Facebook-opslag og annoncer i samarbejde med kirkekontoret
 • Lejlighedsvis medvirken ved undervisning af minikonfirmander og konfirmander
 • Medvirke til rekruttering, fastholdelse og koordinering af frivillige
 • Koordinering af aktiviteter med lokale foreninger og klubber.

Vi lægger vægt på, at du har en relevant faglig erfaring eller uddannelse som kirke- og kulturmedarbejder eller lærer.

Vi forventer at du:

 • har kendskab til folkekirken og har de formelle kristendomskompetencer
 • har færdigheder inden for kommunikation og formidling
 • har gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper
 • kan tilrettelægge arbejdet selvstændigt og ansvarsfuldt

Du ansættes ved Spørring menighedsråd. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivaluering af dit kompetenceniveau, hvis du ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper eller kirke- og kulturmedarbejder. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af dit kompetenceniveau. Se cirkulære om kompetencekrav her: Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner.

Opfylder du ikke kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere dit kompetenceniveau, aflønnes du i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 281.784 – 373.364 kr. Fikspunktet er 295.874 kr. Der ydes ikke rådighedstillæg.

Opfylder du kompetencekravet aflønnes du i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 295.874 – 422.676 kr. Fikspunktet er 309.962 kr. Der ydes ikke rådighedstillæg.

Alle beløb er oplyst i nutidskr. Lønnen udbetales med 15/37.

Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest.

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til sognepræst Peter Viuff på 3063 3176 eller til menighedsrådets kontaktperson, Johannes Carlsen på 4090 2285.

Kan du se dig selv som vores nye Kirke- og kulturmedarbejder, så ser vi frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest den 24. februar 2019.

Ansøgningen sendes til Spørring menighedsråd på 8068fortrolig@sogn.dk

Samtaler forventes at finde sted i uge 10. Der vil blive indhentet referencer før en eventuel ansættelse.

Kontaktpersoner

Sognepræst
Peter Viuff
Hovednummer: 30633176
Menighedsrådets kontaktperson
Johannes Carlsen
Hovednummer: 40902285

Arbejdsgiver

Spørring Kirke
Spørring Kirkevej 2
8380 Trige
(Arbejdspladsen ligger i Århus)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8068fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

 

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8217865
Annonce
Annonce

Hjemmestudieproduktion i Cubase

kursus

Midi og audioredigering

Læs mere
Henter jobs...