JOBSCENEN - Kirke- og kulturmedarbejder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 maj 2019

Kirke- og kultur­medarbejder

Risbjerg Kirke i Hvidovre

Ledig stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Risbjerg Kirke i Hvidovre
 

Ledig stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved

Risbjerg Kirke i Hvidovre

37 timer om ugen.

Lidt om dig

Da vores nuværende kirke- og kulturmedarbejder for voksne og ældre har fået nyt job, søger vi en ny kirke- og kulturmedarbejder ved Risbjerg Kirke. Vi søger en person, der er indstillet på dels at være en del af det allerede eksisterende arbejde for ældre dels at kunne nytænke i forhold til arbejdet med børn og børnefamilier. Som kirke- og kulturmedarbejder ved Risbjerg Kirke forventer vi, at du kan formidle den kristne tro i selvstændige projekter eller sammen med kirkens andre ansatte. Vi forventer, du er ansvarsbevidst, åben, udadvendt, iderig og kan tage initiativ til nye opgaver.

Som kirke- og kulturmedarbejder ved Risbjerg Kirke skal du være indstillet på skiftende arbejdstider og have en relevant uddannelse fx 3K-uddannelsen, lærer, pædagog, gerne med erfaring fra lignende stillinger.

Lidt om stillingen

Opgaven bliver at medvirke til, at vi som kirke åbner ud imod samfundet og tager de debatter, som er oppe i tiden. Det kan være kulturelt, socialt, religiøst eller de evige spørgsmål, som de fleste stiller sig på et tidspunkt i deres liv. I forhold til det allerede eksisterende arbejde for ældre gælder det om at være tovholder og katalysator i forbindelse med tilrettelæggelse af foredrag, udflugter og frokoster.

Vi har allerede en dygtig kirke- og kulturmedarbejder for børn og unge, og det forventes, at de to kirke- og kulturmedarbejdere indgår i et såvel teologisk, som praktisk samarbejde, herunder afvikling af projekter på tværs af generationer. Da kirken i den nære fremtid ønsker at udvide vores indsats for børnefamilier er det vores ønske, at de to kirke- og kulturmedarbejdere også arbejder sammen om at udarbejde projekter for børnefamilier. Vi hører meget gerne om dine visioner.

Forventningen er, at den kommende kirke- og kulturmedarbejder også kan bidrage med løsning af PR-opgaver for kirkens aktiviteter og vil indgå i teamsamarbejde om kirkens hjemmeside.

Kirke- og kulturmedarbejderen medvirker desuden 1 gang om måneden som kordegn ved en søndagsgudstjeneste.

 

Lidt om os

Risbjerg Kirke har igennem mange år haft en god tradition med ikke blot at være kirke om søndagen, men også i løbet af ugen. Både det kirkelige og det kulturelle har plads, når vi tænker kirke.

Vi tilbyder et miljø, hvor der er plads til forskellighed, men med respekt for, at vi er afhængige af hinanden. Vi er en kirke, der ønsker at nå langt ud.

Det formelle om stillingen

Stillingen ønskes besat 1. august. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Ansættelse sker i henhold til CO 10-fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirke- og kulturmedarbejder m.fl.

Forinden ansættelsessamtalen skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med kirke- og kulturmedarbejderfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

 

Efter overenskomsten sker aflønningen som intervalløn, der i nutidskroner pr. år er således for en ugentlig arbejdstid på 37 timer:

Hvis kompetencekravene ikke er opfyldt udgør intervalløn mellem kr. 284.390 og kr. 376.817.

Såfremt kompetencekravene er opfyldt udgør intervalløn mellem kr. 298.610 og kr. 426.585.

Hertil kommer rådighedstillæg for arbejde udenfor normal arbejdstid, der årligt udgør kr. 31.245.

Som udgangspunkt har vi forestillet os en månedlig startløn på ca. kr. 27.000 + kr. 2.600 i rådighedstillæg. Hertil kommer pensionsordning på 18%.

Oplysninger om overenskomsten kan findes på www.folkekirkenspersonale.dk

I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger om sognet kan findes på www.risbjergkirke.dk eller fås hos sognepræst Lisbeth Munk Madsen på 61165637 eller hos menighedsrådsformand Inger Bidstrup på 40776778

Ansøgning med bilag sendes til Risbjerg Sogns Menighedsråd og sendes på mail 7143@sogn.dk senest 20. maj kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 7. juni

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8349344
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Support inden for scenen

Læs mere
Henter jobs...