Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 18 september 2019

Kirke og kultur­medarbejder

24 t/uge

Rødding Sognekirke Vejen Kommune

Kirke og kulturmedarbejder med sekretærfunktion

Kirke og kulturmedarbejder med sekretærfunktion, Rødding Sognekirke Vejen Kommune

Stillingen er på 24 timer ugentlig, med mulighed for merarbejde op til 30 timer pr uge.

Stillingen er nyoprettet.

Menighedsrådet søger en kirke- og kulturmedarbejder pr. 1. november 2019. Den ugentlige arbejdstid er 24 timer, men der kan evt. indbygges flere opgaver ind i stillingen så den bliver på 30 timer.

Du skal indgå i et positivt og engageret samarbejde med Rødding Sognekirkes personale, frivillige og menighedsråd.

Stillingsindhold:

 • Udvikling af aktiviteter alene og i samarbejde med menighedsråd, præster og det øvrige personale ved kirken.
 • Sekretær for præsterne.
 • Planlægning og udførsel af arrangementer for børn og familier i samarbejde med præsterne, menighedsrådet og frivillige
 • Varetagelse af kommunikation – internt og eksternt.
 • Babysalmesang samt korskole i samarbejde med organist.
 • Evt.deltage i konfirmandundervisning i samråd med præsterne.
 • Stå for minikonfirmand undervisning i samarbejde med præster og frivillige.
 • Tovholder for fredagscafeen.
 • Stå for indkaldelse af vikarer ved personalets sygdom og ferie.
 • Vedligeholde hjemmeside, intranet og facebook

Vores ønske til dig er

 • At du brænder for kirkens liv og vækst.
 • At du har erfaring med at arbejde selvstændigt, struktureret og ansvarligt.
 • At du er fleksibel og indstillet på skiftende arbejdstider.
 • At du har gode samarbejds- og kommunikationsevner.
 • At du har lyst til at arbejde med mennesker i alle aldre.
 • At du er ideudvikler, og samtidig kan stå for den praktiske gennemførelse.
 • At du er fortrolig med digitale platforme.

Vi tilbyder:

 • Engagerede og positive menighedsrådsmedlemmer og personale.
 • Et selvstændigt og alsidigt job
 • Kontor i sognegården.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 med tilhørende Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirke- og kulturmedarbejder m.fl. Aftalerne kan ses her: https://www.folkekirkenspersonale.dk/

Forinden ansættelsessamtalen skal der ske ækvivalering af ansøgers kompetenceniveau – med mindre ansøger tidligere har haft ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder jvf. Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med funktion som kirke- og kulturmedarbejder. Ækvivaleringen finder sted på baggrund af et af ansøger udfyldt skema og har til hensigt at fastslå, om der er behov for supplering af ansøgers kompetenceniveau. Se her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139044

I henhold til gældende Overenskomst og Organisationsaftale sker aflønningen som intervalløn, der i nutidskroner ved en ugentlig arbejdstid på 37 timer udgør:

 • Hvis kompetencekravet ikke er opfyldt forhandles lønnen inden for intervallet 284.390 og 376.817 kroner
 • Er kompetencekravet opfyldt forhandles lønnen inden for intervallet 298.610 og 426.585 kroner.

Pensionsbidraget udgør 18 %.

Løn og tillæg reguleres i henhold til ansættelsesbrøken.

I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet Børneattest.

 

Rødding Menighedsråd

Anger Nissen

Formand

 

Kørekort:
B, A10

Kontaktpersoner

Menighedsrådsformand
Anger Nissen
Hovednummer: 24290625
Mobil: 24290625
laasled@gmail.com

Arbejdsgiver

RØDDING SOGNEKIRKE
Låsledvej 21
6630 Rødding

Ansøgning

Søg via e-mail: 8949fortrolig@sogn.dk

 

 

Annonce
Annonce

Pro Tools

kursus

Godt i gang med Pro Tools

Læs mere
Henter jobs...