JOBSCENEN - Kirke- og kulturmedarbejder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 29 november 2019

Kirke- og kultur­medarbejder

18,5 timer pr. uge - GENOPSLAG

Tyrstrup Kirke

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Tyrstrup Kirke, Tyrstrup Sogn er ledig pr. 1. februar 2020.

Stillingen er på gennemsnitlig 18,5 timer pr. uge.

  • Har du lyst til at arbejde med børn og unge?
  • Brænder du for at fortælle om det kristne budskab?
  • Er du iderig og elsker at starte nye tiltag?
  • Har du gode samarbejdsevner?
  • Ønsker du et job, hvor der er medbestemmelse?

Så har vi jobbet til dig!

Kirkekulturmedarbejderen skal blandt andet varetage følgende opgaver:

  • kirkens aktiviteter for børn herunder babysalmesang og lignende tiltag
  • aktivt deltage i sognets børnekirke og familiegudstjenester
  • være engageret i arbejdet med minikonfirmander
  • være nytænkende i forhold til øvrige børne- og unge aktiviteter ved kirken

Tyrstrup Sogn har 3.769 antal indbyggere, 9 ansatte i sognet. Sognet har to præster.

Ansættelse sker ved Tyrstrup Sogns Menighedsråd beliggende Gl. Kongevej 9, 6070 Christiansfeld.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 379.975,98 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 301.113,39 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.507,40 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 301.113,39 kr. – 430.161,36 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 315.451,45 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.507,40 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 875,21 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Daniel Klestrup Bjærge, på 74562316 eller på mail: tyrstrup.sogn@km.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Daniel Klestrup Bjærge på mail til 8985fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 29. november 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 5. december 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, børneattest mv.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Sangerkroppen

kursus

Udskudt pga. Covid-19

Læs mere
Henter jobs...