JOBSCENEN - KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 10 oktober 2019

KIRKE- OG KULTUR­MEDARBEJDER

30 timer pr.uge

STOHOLM-KOBBERUP PASTORAT

Stillingen er nyoprettet og er på 30 timer ugentlig. Tiltrædelse ønskes pr. 1. januar 2020.

Stoholm sogn har ca. 2700 indbyggere. Stoholm er en stationsby med skole (0-9. klasse), daginstitutioner, mange forretninger, sportshal og meget mere. Kirken er bygget i 1971, og der er siden bygget kirkecenter til. Det bruges flittigt, og der er mange artede aktiviteter i huset. Sognets gamle kirke, Feldingbjerg, er i brug lejlighedsvis.

Kobberup sogn har ca. 1600 indbyggere. Her er kirken en middelalderkirke og her er et nyere sognehus, der rummer konfirmandundervisning, sognemøder mm. En stor del af sognets indbyggere bor i Nr. Søby, som er en by med skole (0-6.klasse), børnehave, forretninger og sportshal.

I personale gruppen er der 4 medarbejdere på kirkegårdene, en organist, en kirkesanger, en kordegn og 2 præster, – den ene er deltidsansat.

Vores kommende kirke- og kulturmedarbejder skal varetage opgaver inden for:

BØRNE- og UNGDOMSARBEJDE

 • Underviser og koordinator for juniorkonfirmandtilbuddet. Det vil blive i samarbejde med sognepræsten. Lejlighedsvis vil der også være brug for støtte til undervisningen af vores 3 konfirmandhold.
 • Babysalmesang
 • Kirkelige tilbud til før-skolebørn
 • Børnegudstjenester i samarbejde med præsterne.

DIAKONALT ARBEJDE

 • Rekruttering og fastholdelse af kirkernes frivillige.
 • Deltage i det eksisterende samarbejde med Ældresagen og Røde Kors.

KOMMUNIKATION

 • Annoncering, pressemeddelelser og lignende.

Vi ønsker en medarbejder, der kan gå ind i det eksisterende kirkeliv og samarbejde med menighedsrådene, præsterne og øvrige medarbejdere.

Vi forventer:

 • at du fordomsfrit kan møde mennesker, hvor de er – på alle niveauer.
 • at du kan arbejde absolut selvstændig, – ganske vist planlægger vi i fællesskab, men du må også selv kunne prioritere din tid og mange gøremål. Til tider går det stærkt.
 • at du er godt hjemme i det bibelske fortællestof
 • at du holder dig godt orienteret om nye tiltag og ideer inden for dit fag – og, at du tør omsætte noget af det til praksis

Vi ønsker:

 • at du er kreativ og fuld af gode ideer
 • at du ikke ser så nøje på faggrænser, men kan give en hånd med, hvor der er brug for det

Du kan få mere at vide om stillingen og om Stoholm og Kobberup sogne ved at kontakte:

Formand for Stoholm MR: Ejner Skovhus: 9754 2029

Formand for Kobberup MR: Sonja Laursen: 9754 1947

Sognepræst Anna-Christine Elming: 2933 6292

Ansættelse sker ved Stoholm Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 2, 7850 Stoholm.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.389,89 kr. – 376.816,71 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 298.609,82 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.245,44 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.609,82 kr. – 426.584,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 312.828,66 kr.(nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.245,44 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 867,93 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8500fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. oktober 2019

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Vigtige datoer

Offentliggjort den:
16. september 2019
Ansøgningsfrist:
10. oktober 2019
Ansættelsesdato:
Snarest muligt

 

Kontaktpersoner

Ejner Skovhus
Hovednummer: 97542029

Arbejdsgiver

Stoholm Menighedsråd
Kirkevej 2
7850 Stoholm Jyll.

Ansøgning

Søg via e-mail: 8500fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Support inden for Mental Træning, Fundraising, Iværksætteri, Ansøgning/cv, Karriere.

Læs mere
Henter jobs...