Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 29 juni 2018

Kirke- og kultur­medarbejdere

Deltid

Kirken i Hinnerup

Kirke- og kulturmedarbejdere til Kirken i Hinnerup

Kirken i Hinnerup søger to kirke- og kulturmedarbejdere. Den ene stilling er på 30 timer pr. uge og den anden på 12 timer per uge.

Ansøgning sendes elektronisk til sognepræst og daglig leder Kjeld B. Nielsen, mail: kjn@km.dk. Ansøgningen mærkes ”Kirke- og kulturmedarbejder Kirken i Hinnerup”. Ansøgningsfrist er fredag den 29. juni kl. 12. Ansættelsessamtaler vil løbende finde sted.

Arbejdsopgaverne omfatter:

Stilling 1 (30 time per uge)

 • Deltagelse i gennemførelsen og planlægningen af kirkens undervisning.
 • Varetagelse af babysalmesang.
 • Deltagelse i skole-kirkesamarbejdet.
 • Andre opgaver inden for kirkens liv og vækst.
 • Gerne varetagelse af opgaver som kirkesanger.

Stilling 2 (12 timer)

 • Støtte til varetagelse af kirkens kommunikation.
 • Andre opgaver inden for kirkens liv og vækst med fokus på planlæsning og forberedelse.

Vi lægger vægt på, at ansøgerne

 • har erfaring inden for kirkeligt arbejde.
 • har erfaring med undervisning (stilling 1).
 • har kirkelig forståelse og engagement
 • har gode samarbejdsevner, også på tværs af faggrupper – men også kan arbejde selvstændigt
 • kan rumme forskellighed og har blik for det enkelte menneske
 • møder alle med respekt, værdighed og omsorg
 • er udadvendt

Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaring med digitale medier.

Vi tilbyder:

En arbejdsplads og et fællesskab præget af engagement, mange aktiviteter og samarbejde på tværs af ansættelsesområder. Du får stor indflydelse på eget arbejde og mulighed for at præge udviklingen i Kirken i Hinnerup.

Stillingerne ønskes besat pr. 1. august 2018

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (CO10-fællesoverenkomsten), organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

En medarbejder, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen, og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr. Fikspunktet er 286.922 kr. En medarbejder, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.922 kr. – 409.888 kr. Fikspunktet er 300.584 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr. Alle tal er oplyst i nutidskroner. Forslaget til lønniveau er fikspunkt som begyndelsesløn. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Kontaktpersoner

Daglig leder
Kjeld B Nielsen
Hovednummer: 61111235
kbn@kirkenihinnerup.net

Arbejdsgiver

Kirken i Hinnerup
Skolestien 2
8382 Hinnerup
(Arbejdspladsen ligger i Favrskov)

Ansøgning

Søg via e-mail: kjn@km.dk

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7865499
Annonce
Annonce

Nodeskrivning med Sibelius

kursus

Skriv noder i professionel kvalitet til arrangement, udgivelser og undervisning

Læs mere
Henter jobs...