Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 11 december 2019

Kirke- og kultur­medarbejder

25 timer pr. uge.

Bjerringbro Kirke

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Bjerringbro kirke er ledig pr.1. februar 2020. Stillingen er på 25 timer pr. uge.

Kirke-kulturmedarbejderen varetager bl.a. følgende opgaver:

 • babysalmesang
 • minikonfirmander
 • kirkecafe
 • kirkehøjskole
 • Børn og Gud i samarbejde med præsten
 • Lejlighedsvis medvirke ved konfirmandarrangementer.

Den pågældende arbejder tæt sammen med musik- og aktivitetsudvalget, de frivillige og kirkens medarbejdere.

Vi søger en person, der:

 • har en pædagogisk uddannelse eller erfaring med børn og unge
 • har evne/lyst til musik og sang
 • er fleksibel, engageret, iderig og struktureret
 • har interesse for det kirkelige arbejde
 • er udadvendt og har en god formidlingsevne
 • trives med mange bolde i luften
 • kan arbejde selvstændigt, men også være samarbejdsorienteret

Vi tilbyder:

 • et godt arbejdsmiljø
 • gode og friske kollegaer
 • variation i opgaverne
 • et udfordrende og selvstændigt job i et bysogn

Ansættelse:

 Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som bl.a. kordegn og kirke- og kulturmedarbejder og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 379.975,98 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 301.113,39 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 301.113,39 kr. – 430.161,36 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 315.451,45 kr.(nutidskroner).

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

OK tillæg på 875,21 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansøgning:

Skriftlig ansøgning vedlagt relevant dokumentation senest d. 11.12.19 kl.12 til:

Bjerringbro Kirkekontor   mrk. ansøgning Nørregade 33B 8850 Bjerringbro

Mail: 8622fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtaler afholdes d.18.12. mellem kl. 10 – 15.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse i dagtimerne til:

 • kirke- og kulturmedarbejder Brita Bach Pedersen på tlf. 51932115
 • præst Gitte Korsholm Wamberg på tlf. 30331128

Beskrivelse af sognet kan du se på Bjerringbro kirkes facebook og på kirkens hjemmeside: www.bjerringbrokirke.dk.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...