Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 januar 2020

Kirke- og kultur­medarbejder

30 timer pr.uge

Vinding Kirke, Vejle

Kirke- og kulturmedarbejder til Vinding Kirke, Vejle

Vi søger en person, der har en oprigtig interesse i at være med til at fastholde og udvikle de gode tilbud, der er i Vinding Sogn, samt i være tovholder, igangsætter og udvikler på de opgaver, der understøtter kirkens liv og vækst.

Arbejdsopgaver:

 • Undervisning af minikonfirmander i samarbejde med præst.
 • Planlægning og udvikling af aktiviteter for børn, unge og voksne i sognet.
 • Planlægning og afvikling af babysalmesang.
 • Formand for Liv og Vækst-udvalget.
 • Medvirke til rekruttering, fastholdelse og koordinering af frivillige. Tovholder for frivillige hjælpere i forbindelse med foredrag og arrangementer.
 • Sekretær for menighedsrådet og samarbejde med formanden om at sikre løbende opfølgning og koordinering. Mindre sekretæropgaver for øvrige udvalg under menighedsrådet.
 • Omdrejningsperson for aktiviteter og besøgende i sognehuset: Ansvarlig for diverse indkøb til sognehuset, for mindre praktiske opgaver, for kontakt til lejere og til fremvisning af sognelokaler samt kontaktperson for hjælp til opsætning af av-udstyr.

Vi tilbyder:

 • Et selvstændigt og afvekslende job med gode muligheder for at præge indholdet.
 • Et tværfagligt samarbejde med kirkens øvrige personale samt menighedsråd og frivillige.

Vi forventer:

 • At du kan identificere dig med og har erfaring med at arbejde i kirkelige sammenhænge, både med børn, unge og voksne.
 • At du er initiativrig og vil arbejde ud fra Vinding Sogns visioner (se hjemmesiden)
 • At du er imødekommende og en god samarbejdspartner, der bidrager til fællesskabet.

Der lægges vægt på, at du har en relevant faglig erfaring eller uddannelse som kirke-kulturmedarbejder.

Stillingen er på 30 timer om ugen, timerne ligger fortrinsvis i dagtimerne

Tiltrædelse snarest muligt, men vi har tid til at vente på den rette.

Ansættelse sker ved Vinding Sogns Menighedsråd beliggende Svinholtvej 4A, 7100 Vejle

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 281.784,56 kr. – 373.364,65 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 295.874,22 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 295.874,22 kr. – 422.676,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 309.962,80 kr.(nutidskroner).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Ansøgningsfrist 19. januar 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5

Ansøgning med relevante bilag sendes til: 7917fortrolig@sogn.dk

Du kan kontakte menighedsrådets kontaktperson Jens David Eskildsen, tel 6167 7585, eller formand for menighedsrådet Asta Holm Iversen, tel 2290 3147, for yderligere oplysninger om stillingen.

I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet børneattest.

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

Hjemmestudieproduktion i Cubase

kursus

Midi og audioredigering

Læs mere
Henter jobs...