JOBSCENEN - Kirke- og kulturmedarbejder
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 29 november 2019

Kirke- og kultur­medarbejder

Vindum Sogn, Viborg

Sognet er et aktivt landsbysogn med to kirker og ca. 2000 medlemmer. Kirkerne ligger i Vindum og Brandstrup. Ved kirken i Brandstrup har vi et nyt sognehus som er ramme om mange af vores aktiviteter i sognet.

Vi søger en sognehjælper for at styrke arbejdet i sognet blandt børn og unge, det diakonale arbejde og en person som kan være med til at hjælpe og kordinere arbejdet med de frivillige.

Arbejdet ønskes sammensat af nedenstående

Børn og unge forestå baby/salmesang, undervise minikonfirmander sammen med sognepræsten, koordinere og lejlighedsvis medvirke ved børnekirke, lejlighedsvis medvirke ved konfirmandundervisning og konfirmandarrangementer.

Diakonalt arbejde besøgstjeneste mv., ældrearbejde, flygtningearbejde

Arangementer/aktiviteter planlægning/udvikling af kirkens aktiviteter sammen med sognepræst, menighedsråd og frivillige, koordinering af frivillige og inspirere flere til at være med, deltage i aktivitetsudvalg, evt musikalske aktiviteter og arbejde med PR og hjemmeside sammen med frivillig

Hvem er du

Vi forventer du har en klar kristen profil og brænder for kirkens arbejde, er udadvendt, iderig, kan arbejde selvstændigt, er god til at arbejde sammen med forskellige mennesker og gerne erfaring med undervisning enten som frivillig eller i jobsammenhæng.

Du bliver ansat i en deltidsstilling på 7-9 timer ugentligt. Du må påregne at en del af arbejdstiden vil ligge i weekender, på helligdage og om aftenen. Vi tilbyder et aktivt kirkeliv samt imødekommende kollegaer.

Der stilles ikke kontor til rådighed.

Løn og ansættelsesvilkår

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper og stillingen er på otte timer eller mere om ugen, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Meddarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 286.774 kr. – 379.976 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 301.113 kr. (nutidskroner ved 37 timer ugentligt).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 301.113 kr. – 430.161 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 315.451 kr.(nutidskroner ved 37 timer ugentligt).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget er 31.507 kr (Nutidskroner ved 37 timer ugentligt)

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Din ansøgning

Kort beskrivelse af hvem du er og hvorfor du søger jobbet. Skriv gerne om kirkeligt arbejde du har deltaget i og vedlæg gerne referencer. Ansøgning sendes pr. mail til 8619fortrolig@sogn.dk senest fredag 29/11 2019

Du er velkommen til at kontakte menighedsrådets kontaktperson Gunnar Lodahl tlf. 22 99 13 20 efter kl. 17.00 eller sognepræst Lars Morthorst Christiansen tlf. 86 65 80 30 for at få yderligere oplysninger inden du søger stillingen.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Rytmisk Korarrangement 2020

kursus
13 junOnline

En-dags online workshop

Læs mere
Henter jobs...