JOBSCENEN - Kirkemusiker/ organist
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 april 2019

Kirkemusiker/ organist

Buddinge kirke

Rytmisk og klassisk
Søges til Buddinge kirke
Gladsaxe kommune

Vi ønsker en kirkemusiker/organist som:

 • Er en dygtig rytmisk og klassisk musiker
 • Har indlevelse i gudstjenestens egenart og ønsker at indgå i teamet omkring gudstjenester
 • Har erfaring med rytmisk sang og musik for børn og voksne
 • Ønsker at inddrage og udvikle frivillige i kirkens sang- og musikarbejde herunder ved gudstjenester
 • Har gode formidlingsevner i mødet med alle aldersgrupper
 • Er selvstændig og initiativrig
 • Er fleksibel og god til samarbejde med kolleger og menighedsråd
 • Har et personligt forhold til den kristne tro og kirkens arbejde

Organistens opgaver:

 • Musikledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Ledelse af kirkens korister
 • Overordnet ansvar for kirkens rytmiske sang- og musikarbejde, hvor der bl.a. er et rytmisk juniorkor med egen korleder
 • Gospelworkshop og eventuelt opstart af rytmisk voksenkor
 • Planlægning af koncerter og musikarrangementer i kirken
 • Deltagelse i kirkens forskelligartede arrangementer herunder arbejdet med konfirmander og skoleklasser
 • Udvikle kirkens frivillige inden for sang og musik
 • Fremme lovsang ved kirkens arrangementer

Buddinge kirke har:

 • Et smukt kirkerum
 • En aktiv og syngende menighed
 • Et rytmisk juniorkor
 • Et Frobenius orgel med 18 stemmer, med elektronisk tilbygning (+24 stemmer)
 • To flygler og lydanlæg, der er velegnet til koncerter

Om Buddinge kirke og menigheden
Ved Buddinge kirke er der 2 præster, en daglig leder og administrator, en kirketjener, en kordegn på deltid, en sognemedhjælper på deltid, en konfirmandmedarbejder på deltid, en korleder for det rytmiske juniorkor på deltid samt 6 unge korister.

Musik fylder meget i Buddinge Kirke! Vi er en menighed, som ønsker at hele bredden inden for sang og musik kommer til udtryk, både ved gudstjenesterne og i det øvrige menighedsliv. Det gælder klassisk musik og rytmisk musik, inklusiv gospel og lovsang.

Desuden ønsker vi, at frivillige i menigheden engageres i gudstjenesterne og i menighedens arbejde i øvrigt, – også når det gælder sang og musik.

Vi har et juniorkor, som er engageret i vores spaghettigudstjenester og også medvirker ved særlige højmesser. Vores tidligere organist stod bag 2 årlige gospelworkshops og 5-6 årlige koncerter i kirken. Et nyt tiltag, som vi har haft stor succes med, er en musikalsk sommerferieaktivitet i samarbejde med Gladsaxe Kommune: en uge i sommerferien, hvor 35 børn har sunget i kor samt skrevet og indspillet egne sange.

Sommerferieaktiviteten bliver afviklet af et team, hvor organisten og korlederen tager sig af det musiske, mens andre medarbejdere tager sig af resten. På den måde er sommeraktiviteten et godt eksempel på en grundværdi, vi har i Buddinge kirke: det tværfaglige samarbejde mellem forskellige medarbejdere og menighedens frivillige. Vi arbejder ud fra den grundholdning, at tingene bliver bedre af, at vi samarbejder på tværs, og vi hver især byder ind med de forskellige evner vi har, og at vi alle giver en hånd med, hvor der er brug for det.

En uge i Buddinge Kirke byder på mange forskellige aktiviteter: alt fra babysalmesang og spaghettigudstjenester målrettet børnefamilier, til skolebesøg, nørklecafé, herreværelse og tolvsang – en kort månedlig hverdagsgudstjeneste med efterfølgende frokost, fællesskab, sang og foredrag, primært målrettet det ældre segment. Disse aktiviteter er oftest velbesøgte, og vi oplever vækst.

Vi vægter undervisning i og fællesskab omkring Guds Ord højt og har derfor forskellige tiltag drevet af frivillige med bibelundervisning, forkyndelse, sang, fælles bøn og fællesskab. Menighedens medlemmer henter blandt andet inspiration fra organisationer og netværk som Indre Mission, Luthersk Mission, Dansk Oase og Evangelisk Luthersk Netværk. Ligeledes mødes FDF, KFUM-spejderne samt FDF Brass Band ugentligt i kirkens lokaler og medvirker ved forskellige aktiviteter i løbet af året, eksempelvis fastelavnsgudstjenesten. Kirkens forskelligartede initiativer, mødeformer og aktiviteter afspejler den bredde, vi har i Buddinge Kirke, og som vi fortsat ønsker at give plads til.

Alle aktiviteter i Buddinge kirke medvirker på forskellig måde til at udfolde kirkens vision, som er formuleret sådan:

Vi vil forkynde Jesus Kristus for hele sognet,
på en vedkommende, forståelig og engageret måde,
så kirken og menigheden opfattes som åben og indbydende,
så mennesker får lyst til at komme til personlig tro på Jesus Kristus og bliver bevaret i det kristne fællesskab og den kristne tro.

Hvis du kunne tænke dig at blive en del af vort fællesskab, vil vi gerne have din ansøgning.

Stillingen opslås med gennemsnitligt 37 timer pr. uge og ønskes besat snarest.

Arbejdspladsen er primært Buddinge Kirke, Buddingevej 293, 2680 Søborg. Dog vil der være et krav om medvirken ved andre lokaliteter såsom det lokale plejehjem og andre arrangementer. Således indebærer stillingen både en faglig og en vis geografisk fleksibilitet.

Ansøgningsfrist:
16. april 2019 kl. 12.00.

Ansøgning mærkes ”Organist” og sendes til Buddinge kirke til 9072fortrolig@sogn.dk

Vi vil bede om referencer, vi kan henvende os til.

Ansættelsessamtaler forventes fortrinsvist afholdt i ugerne 18 og 19.

Der indhentes børneattest. Der er 3 måneders prøvetid i forbindelse med ansættelsen.

Nærmere oplysninger kan fås hos formand for ansættelsesudvalget Kurt Dalsgaard, tlf. 2980 8184, sognepræst Jakob From Søvndal tlf. 2844 2467 eller menighedsrådsformand Lene Offersgaard tlf. 2818 3007.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner). Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Kilde: https://www.kristeligt-dagblad.dk/job/kirkemusiker-organist-0
Annonce
Annonce

Rytmisk Korarrangement 2020

kursus
13 junOnline

En-dags online workshop

Læs mere
Henter jobs...