JOBSCENEN - Kirkemusiker/organist
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 august 2019

Kirkemusiker/­organist

Skt. Hans sogn i Hjørring Søndre Provsti - Aalborg stift

Kirkemusiker/organist søges
Skt. Hans sogn i Hjørring Søndre Provsti – Aalborg stift, søger ny kirkemusiker/organist

Da vores organist gennem mange år har valgt at gå på pension, søger Sct. Hans sogn i Hjørring en ny dygtig kirkemusiker/organist, som kan varetage de opgaver, som vores sogn byder på. Det er blandt andet:
 Den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 Leder af vores dygtige pige(kirke)kor som blomstrer i denne tid (12 piger). Pigekoret deltager ved alle gudstjenester og udgør en stor del af organistens arbejde.
 Spille til babysalmesang, sognemøder og kirkehøjskole.
 Indgå i samarbejdet med koncertudvalget om at arrangerer koncerter både med musikere udefra og sognets eget pigekor og kirkesanger
 Styrke og udvikle det musikalske liv i sognet.

Vi ønsker at vores nye kirkemusiker/organist har et bredt musikalsk fundament, som gerne må være både rytmisk og traditionel, og vil være parat til at spille en aktiv og understøttende rolle i vores sogns liv, samt være med til at udvikle og sætte sit præg på de musiske aktiviteter.
Stillingen er aktuelt på 30 timer pr. uge – men vi tilbyder en stilling med udviklingsmuligheder, hvor der er plads til nye tiltag.

Sct. Hans kirke er en charmerende middelalderkirke som ligger et stenkast fra Hjørring sognegård, som
Sct. Hans sogn deler med Sct. Catharinæ sogn.
I sognegården er der kontor og øve faciliteter til rådighed for organisten i et hyggeligt miljø med mange andre ansatte.
I det hele taget bliver du i Sct. Hans sogn del af en gruppe medarbejdere, som arbejder godt sammen og vægter fælles planlægning.

Sct. Hans sogn er et velfungerende sogn beliggende centralt i Hjørring by med over 4000 folkekirkemedlemmer og en god opbakning fra menigheden.
Sognet er del af et to-sogns pastorat, som består af de to små middelalderkirker i Hjørring by – Sct. Hans
og Sct. Olai. Vores organist ansættes dog udelukkende ved Sct. Hans sogn.
Der er en gensidig vikarforpligtelse med Sct. Olai sogn, og der holdes som udgangspunkt gudstjeneste på skift i de to kirker, altså hver anden søn- og helligdag.

Orglet i Sct. Hans kirke er bygget af P. Bruhn & Søn i 1980, 15 stemmer, 2 manualer og pedal samt et klaver af mærket Kawai. Pigekoret øver i Hjørring sognegård, hvor et Sauter flygel står til rådighed.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 277.280 kr. – 405.255 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 284.390 kr. (nutidskroner).
Rådighedstillægget udgør årligt 21.373 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og
Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,
CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til
ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460 kr. – 377.084 kr. årligt (nutidskroner).
Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816 kr. – 61.840 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales
i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.
Basisløntrin 1 udgør kr. 298.610 årligt (nutidskroner) og
Basisløntrin 2 udgør kr. 312.829 årligt (nutidskroner).
Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt kr. 30.269 (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker
OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse
med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus
ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse fra 1. september 2019 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Formand for Sct. Hans menighedsråd – Elsebeth Steffensen, Tlf.: 28 44 05 63
Kontaktperson i Sct. Hans menighedsråd – Anders Brander, Tlf.: 40 64 99 11
Ansøgningsfristen er mandag den 12. august 2019 kl. 12.00
Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Sct. Hans menighedsråd mail: 8455fortrolig@SOGN.DK
Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 34 eller efter aftale.

Menighedsrådet kan oplyse, at
• der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
• der er tre måneders prøvetid
• der kan læses mere om sognet på www.scthanssogn.dk
• der kan læses mere om omegnen på www.visithjoerring.dk/toppenafdanmark/hjoerring

Kontaktpersoner

Formand for meningshedsrådet
Elsebeth Steffensen
Hovednummer: 28440563
Anders Brander
Hovednummer: 40649911

Arbejdsgiver

Sct. Hans Menighedsråd
Aldershøjvej 11
9800 Hjørring

Ansøgning

Søg via e-mail: 8455fortrolig@sogn.dk

 

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8458370
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Support inden for Produktion, Sangskrivning, It, Komposition

Læs mere
Henter jobs...