JOBSCENEN - Kirkemusiker/organist
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 oktober 2019

Kirkemusiker/­organist

8 timer pr. uge + rådighedstid

Andst kirke, 6600 Vejen

Vores organist har søgt nye udfordringer. Derfor er stillingen som kirkemusiker/organist ved Andst Kirke ledig pr. 15. november 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er på 8 timer pr. uge + rådighedstid.

Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Musikledsagelse til gudstjeneste og øvrige kirkelige handlinger, herunder vielser, begravelser, dåb m.v.
  • Deltage i og evt. planlægge kirkekoncerter, salmesangsaftner, musikgudstjenester o.lign. i samarbejde med præst, kirkesanger og menighedsråd,

Vi forventer, at du:

  • Er en ambitiøs og dygtig kirkemusiker med bred musikalsk interesse
  • Har gode samarbejdsevner og bidrager positivt til arbejdsfællesskabet
  • Er loyal, engageret og fleksibel (aftenarbejde kan forekomme)
  • Åben for alternative gudstjenester.

Vi tilbyder:

  • Et åbent og positivt samarbejde,
  • Vide rammer for musikalsk udfoldelse.

Orgel og klaver:

  • Frobenius & Sønner bygget i 1966, 7 stemmer på 1 manual og pedal.
  • Klaver fra Bechstein gruppen, model V-112 klaver fra W. Hoffmann.

Andst Sogn har 1541 indbyggere og 3 ansatte (kirkesanger, graver og gravermedhjælper). Sognet er kendetegnet som en landsbykirke, god stabil kirkegang med koncerter og arrangementer.

Ansættelse sker ved Andst Sogns Menighedsråd og Kirke, beliggende Vestergyden 16, Andst, 6600 Vejen.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet kr. 277.280,47 – kr. 405.255,49 (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 23.217,10 (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Birthe Boye Petersen på telefonnr. 2964 3529  (efter kl. 15) eller mail 8937fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Birthe Boye Petersen, Koldingvej 42, 6600 Vejen eller på mail: 8937fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 23./24. oktober 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der må forventes indhentet referencer, og at der indhentes børneattest ved ansættelse.

Vigtige datoer

Offentliggjort den:
20. september 2019
Ansøgningsfrist:
14. oktober 2019
Ansættelsesdato:
15. november 2019

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Sangerkroppen

kursus

Udskudt pga. Covid-19

Læs mere
Henter jobs...