Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 november 2018

Kirkemusiker­(organist)

Hjordkær Kirke, Aabenraa

Kirkemusiker(organist)
Kirkemusiker(organist)/kirke- og kulturmedarbejder

En stilling som kirkemusiker(organist)/kirke- og kulturmedarbejder ved Hjordkær Kirke er ledig til besættelse pr. 1. december 2018 eller snarest derefter.

Vi søger en musisk medarbejder, der vil være med til at bygge menighed ved at understøtte menighedens sang til gudstjenester og andre arrangementer.

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Stillingen er en sammensat stilling af opgaver som organist/kirkemusiker (17 timer) og kirke- og kulturmedarbejder (13 timer).

Som organist skal du bl.a. varetage følgende opgaver:

 • Musikledsagelse til søn- og helligdags gudstjenester, spaghettigudstjenester, kirkelige handlinger og sognearrangementer
 • Korarbejde – ad-hoc kor
 • Koncerter
 • Babysalmesang
 • Småbørn salmesang

Som kirke- og kulturmedarbejder skal du bl.a. varetage følgende opgaver:

 • Medhjælp til minikonfirmander
 • Klargøring til de kirkelige handlinger – arrangementer

Vi forventer, at du:

 • Finder glæde i en højmesse, som rummer både klassisk kirkemusik og moderne rytmisk kirkemusik.
 • Mestre både den klassiske og den rytmiske musikgenre og vil benytte både orgel og klaver til ledsagelse af sangen – i samarbejde med præsten og andre musikere.
 • Har erfaring med korarbejde.

Vi tilbyder:

 • En talstærk og sangstærk menighed, der bakker op om gudstjenesten.
 • Et miljø, hvor du kan være med til at præge udviklingen af musikken og gudstjenesten.
 • Et menighedsråd og en præst, som er enige om, at højmessen skal bevares men også fornyes.

Ansættelse sker ved Hjordkær Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 81, Hjordkær, 6230 Rødekro.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Robert Strandgaard Andersen på telefonnummer 74 66 66 23/mail rsa@km.dk.

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Anna Kristine Schumacher, Agertoften 29, Hjordkær, 6230 Rødekro / Jonna Holm, Møllevej 33 Hjordkær 6230 Rødekro,eller på mail til 9011@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16. november 2018.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 47.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kontaktpersoner

Sognepræst
Robert Strandgaard
Hovednummer: 74666623
rsa@km.dk

Arbejdsgiver

Hjordkær Kirke
Klintvej 1
6230 Rødekro
(Arbejdspladsen ligger i Aabenraa)

Ansøgning

Søg via e-mail: 9011@sogn.dk

Kontaktpersoner

Sognepræst
Robert Strandgaard
Hovednummer: 74666623
rsa@km.dk

Arbejdsgiver

Hjordkær Kirke
Klintvej 1
6230 Rødekro
(Arbejdspladsen ligger i Aabenraa)

 

Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...