JOBSCENEN - Kirkesanger
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 21 november 2019

Kirkesanger

20 timer pr. uge

Skanderborg Sogn – Aarhus Stift

En stilling som kirkesanger ved Skanderborg Sogn er ledig pr. 1. februar 2020. Stillingen er på 20 timer pr. uge

Skanderborg Sogn er et stort sogn med et højt aktivitetsniveau – det gælder både de kirkelige handlinger og de mange forskellige aktiviteter, som sognet tilbyder. Kirken i Skanderborg er borgernes kirke, den er åben, relevant og til for alle.

Dine opgaver som kirkesanger:

 • lede sangen ved gudstjenester, kirkelige handlinger samt ved øvrige af kirkens arrangementer, hvor det er relevant
 • lejlighedsvis at synge solo indenfor almindeligt sang- og salmerepertoire
 • lede og øve med kirkens børnekor i tæt samarbejde med kirkens organist
 • læse indgangsbøn og udgangsbøn
 • deltage i månedlige plejehjemsgudstjenester og gudstjenester ved Landsbyen Sølund
 • hjælpe kirketjeneren med uddeling af salmebøger før gudstjeneste og eventuel oprydning efter gudstjenesten

Som person er du:

 • en god og stabil sanger, med godt gehør og gerne med korerfaring
 • en god nodelæser
 • en sanger der kan understøtte fællessangen og styrke menighedens sang
 • initiativrig og opsøgende
 • positiv og med en god portion humor

Vi kan tilbyde:

 • et godt arbejdsmiljø med et inspirerende arbejdsfællesskab
 • en arbejdsplads med flere forskellige faggrupper
 • en spændende og alsidig hverdag med en uformel omgangstone

Løn og ansættelse:

Ansættelsen sker ved Skanderborg Sogns Menighedsråd, Kirkebakken, 4, 8660 Skanderborg.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. årligt (nutidskroner v/fuld tid). Fikspunktet er 286.744,24 kr.).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner v/fuld tid). OK 18-tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner v/fuld tid).

Løn, OK 18-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 13.930,45 kr. pr. md. ved ansættelse på 20 timer (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker forening.

Tiltrædelse:

 • februar 2020. 
 • Ansøgningsfrist: Ansøgninger med relevante bilag fremsendes via mail til 9166fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 21. november 2019 kl. 12.00.

  Ansættelsessamtaler og prøvesyngning forventes at finde sted i december måned.

  Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet reference samt børneattest.

  Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

  Vil du vide mere:

  Du er velkommen til at kontakte administrationsleder Gitte Fensman, mobil:  6171 4015 eller kontaktperson Rasmus Kolding, mobil:  4024 7920

  Se funktionsbeskrivelse på sognets hjemmeside på www.kirker-skanderborg.dk

  Kilde: jobindex.dk
  Annonce
  Annonce

  Sangerkroppen

  kursus

  Udskudt pga. Covid-19

  Læs mere
  Henter jobs...