Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 januar 2020

Kirkesanger

Deltid

Estvad og Rønbjerg kirker, Skive

Kirkesanger søges til vore to dejlige kirker på landet

Da vore to trofaste kirkesangere igennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi en eller flere nye sangere, der har mod på, lyst til og evner for at støtte menighedssangen i Estvad og Rønbjerg kirker.

Vi tilbyder

  • 7 timer ugentligt i gennemsnit
  • Kan besættes af én eller deles af flere
  • 2 meget forskellige kirkerum
  • Enkelte tjenester i Egeris sogn
  • Velfungerende samarbejde i og imellem menighedsrådet og personalegruppen

Stillingens samlede omfang er på 7 timer ugentligt i gennemsnit og kan besættes af en eller flere personer til deling. Størsteparten af arbejdstiden er knyttet til de faste gudstjenester på søn- og helligdage. De fleste gange er der kun én tjeneste i sognet, men der vil være enkelte dage med en ekstra tjeneste i Egeris kirke. Derudover skal der påregnes 20-30 tjenester og kirkelige handlinger om året, som ligger på andre ugedage og tidspunkter.

Estvad kirke er en traditionel middelalderkirke både ude og inde. Rønbjerg kirke er også en traditionel middelalderkirke at se til udefra, men er pt under fornyelse indvendigt. Den genåbner til pinse. I menighedsrådet glæder vi os til at arbejde med de to forskellige rums muligheder, og som sanger vil du få mulighed for at arbejde med på tætteste hold.

Vi søger

  • Sans for traditionen
  • Sjovt at prøve nyt
  • Selvstændig
  • Imødekommende
  • Fælles om tjeneste

Vi søger en (eller flere) kirkesanger(e), som både har sans for traditionen og synes, det er sjovt at prøve nyt. Det gælder både de salmer, vi synger, måden vi holder gudstjeneste på og i forhold til kirkelivet i almindelighed. Som del af lille personalegruppe, hvor vi hver især løser ret forskellige opgaver, og med en arbejdsplads hvor vi kun ser hinanden i begrænset omfang imellem gudstjenesterne, er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, men lige så vigtigt, at du formår at indgå i en sammenhæng, hvor det ikke først og fremmest handler om at præstere som enkeltperson, men om at fremme løsningen af vores fælles opgave som kirke og helhed.

Læs mere om vore værdier og visioner på www.estvad-rønbjerg-sogn.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Egon Espersen, tlf. 51517848 eller sognepræst, Anita Engberg, tlf. 40373428

Ansættelse sker ved Estvad-Rønbjerg Menighedsråd, Flyndersøvej 17A, 7800 Skive.

Ansættelse og aflønning sker på individuelle vilkår, der forhandles ved ansættelsen. Angiv gerne din lønforventning i ansøgningen.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 9199fortrolig@sogn.dk eller pr. brev til Estvad-Rønbjerg Menighedsråd v/Anita Engberg, Flyndersøvej 17A, 7800 Skive. Husk at anføre, hvor stor en del af stillingen, du er interesseret i.

Der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 14. januar 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted i uge 4.

Kilde: Jobnet.dk
Annonce
Annonce

Pro Tools

kursus

Godt i gang med Pro Tools

Læs mere
Henter jobs...