Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 juni 2018

Kirkesanger

Halv standardstilling, S/Mez/A

Store Magleby Kirke, Dragør

Ved Store Magleby Kirke er der en ledig stilling som kirkesanger på halv tid.

Stillingen ønskes besat af en kvindestemme – sopran, mezzo eller alt. Kirkesangeren skal kunne indgå i et fleksibelt samarbejde med kirkens anden sanger og vores organist, som fungerer som den daglige musikalske leder. Kirkesangerstillingen er på ca. 320 timer om året, og der arbejdes kun i ulige uger.

Stillingen omfatter følgende opgaver:

* synge som eneste tjenestegørende sanger på højeste professionelle niveau som kirkemusiker ved gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken og på byens plejehjem
* deltage i lejlighedsvise konfirmandgudstjenester
* mulighed for ekstra engagementer i kirkens liturgiske og koncertmæssige liv i samarbejde med organisten

Krav til sangeren

* en god, trænet stemme med stor fleksibilitet til at kunne favne hele den kirkemusikalske tradition
* konservatorieuddannelse eller anden tilsvarende sanguddannelse. Studerende ved landets musikkonservatorier kan også komme i betragtning til stillingen. Gode bladsangsevner er ligeledes nødvendige.
* et indgående kendskab til Salmebogen og Højskolesangbogen samt gudstjenestens liturgi
* mod på og lyst til også at kunne fremføre sange af nyere, rytmisk karakter ved særlige anledninger
* lyst til et engageret samarbejde med kirkens præster, organist og øvrige medarbejdere
* lyst til et aktivt samspil med sogn og menighed
* gode samarbejdsevner og et udadvendt væsen

Vi kan tilbyde:

* ansættelse i en 400 år gammel kirke med stolte traditioner, herunder et sprudlende musikliv, hvor sangeren forventes at kunne og have lyst til at være med til at gå forrest på kirkens vegne.
* Et stort kirkerum med 500 siddepladser og en enestående akustik, der er velegnet til musik.
* Et godt arbejdsmiljø på tværs af faggrupper
* Et stort sogn med indbyggere, som i stort tal bakker op om de mange kirkelige aktiviteter.
* En attraktiv stilling med kompetencejusteret aflønning

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til organist Erik Kolind tlf. 4062 5416, mail erko@km.dk eller menighedsrådets kontaktperson Helle Kjær Larsen tlf. 2327 0169, mail helleklarsen@gmail.com.

Ansøgning skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. juni 2018 kl. 12. Ansættelsessamtaler og foresyngninger forventes afholdt i uge 25 og 26.

Ansøgning med CV og relevante referencer kan sendes til:

Store Magleby
Kirke Kirkevej 6
2791 Dragør
Mrk. ”Kirkesanger”
sisk@km.dk

Annonce
Annonce

Video med Final Cut Pro X

kursus

Klip og redigering

Læs mere
Henter jobs...