Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 juni 2018

Kirkesanger

halv standardstilling, S/Mez/A

Store Magleby Kirke, Dragør

Kirkesanger (halv standardstilling, S/Mez/A)
Store Magleby Kirke, Dragør
Ved Store Magleby Kirke er der en ledig stilling som kirkesanger på halv tid. Stillingen ønskes besat af en kvindestemme – sopran, mezzo eller alt. Kirkesangeren skal kunne indgå i et fleksibelt samarbejde med kirkens anden sanger og vores organist, som fungerer som den daglige musikalske leder.

Kirkesangerstillingen er på ca. 320 timer om året, og der arbejdes kun i ulige uger.

Stillingen omfatter følgende opgaver:

 • Synge som eneste tjenestegørende sanger på højeste professionelle niveau som kirkemusiker ved gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken og på byens plejehjem
 • Deltage i lejlighedsvise konfirmandgudstjenester
 • Mulighed for ekstra engagementer i kirkens liturgiske og koncertmæssige liv i samarbejde med organisten.

Krav til sangeren

 • En god, trænet stemme med stor fleksibilitet til at kunne favne hele den kirkemusikalske tradition.
 • Konservatorieuddannelse eller anden tilsvarende sanguddannelse. Studerende ved landets musikkonservatorier kan også komme i betragtning til stillingen. Gode bladsangsevner er ligeledes nødvendige.
 • Et indgående kendskab til Salmebogen og Højskolesangbogen samt gudstjenestens liturgi.
 • Mod på og lyst til også at kunne fremføre sange af nyere, rytmisk karakter ved særlige anledninger.
 • Lyst til et engageret samarbejde med kirkens præster, organist og øvrige medarbejdere.
 • Lyst til et aktivt samspil med sogn og menighed.
 • Gode samarbejdsevner og et udadvendt væsen.

Vi kan tilbyde:

 • ansættelse i en 400 år gammel kirke med stolte traditioner, herunder et sprudlende musikliv, hvor sangeren forventes at kunne og have lyst til at være med til at gå forrest på kirkens vegne.
 • et stort kirkerum med 500 siddepladser og en enestående akustik, der er velegnet til musik.
 • et godt arbejdsmiljø på tværs af faggrupper.
 • et stort sogn med indbyggere, som i stort tal bakker op om de mange kirkelige aktiviteter.
 • en attraktiv stilling med kompetencejusteret aflønning.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til organist Erik Kolind tlf. 4062 5416, mail erko@km.dk eller menighedsrådets kontaktperson Helle Kjær Larsen tlf. 2327 0169, mail helleklarsen@gmail.com.

Ansøgning

Ansøgning skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. juni 2018 kl. 12.

Ansættelsessamtaler og foresyngninger forventes afholdt i uge 25 og 26.

Ansøgning med CV og relevante referencer kan sendes til:
Store Magleby Kirke
Kirkevej 6
2791 Dragør

Mrk. ”Kirkesanger”
sisk@km.dk

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/296843/kirkesanger-halv-standardstilling-s-mez-a
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...