JOBSCENEN - Kirkesanger
Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 10 oktober 2019

Kirkesanger

Louns kirke og Hesselvang, Hvalpsund

Da vores kirkesanger har valgt at gå på pension søges en kirkesanger til Louns kirke og Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund samt afløser ved Strandby og Alstrup kirker pr. 1. december 2019.

Vi søger en kirkesanger, der med godt humør, engagement og indlevelse kan bruge sin evne for sang til at skabe den rette stemning ved en hvilken som helst lejlighed.

Stillingen er på 435 timer pr. år med et ugentligt gennemsnitligt timetal på 9 timer.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

Kirkesangeren medvirker ved gudstjenester på søn- og helligdage, øvrige kirkelige handlinger i ugens løb og deltager ved faste arrangementer året igennem.

Vi forventer, at du:

Vi forventer selvstændighed og evnen til, med værdighed og respekt, at håndtere de mange forskellige situationer, som findes i kirken.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i pastoratet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Louns-Alstrup-Strandby Sogns Menighedsråd beliggende Lounsvej 12, 9640 Farsø.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på folkekirkenspersonale.dk.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr.(nutidskroner). OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Poul Møller på telefonnummer 5186 2043.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til på mail til 8285fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. oktober 2019

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted medio oktober ved Louns kirke.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

I øvrigt henvises til www.3-kirker.dk

Vigtige datoer

Offentliggjort den:
18. september 2019
Ansøgningsfrist:
10. oktober 2019
Ansættelsesdato:
Snarest muligt

 

Kontaktpersoner

Poul Møller
Hovednummer: 51862043

Arbejdsgiver

Louns-Alstrup-Strandby Menighedsråd
Hesselvej 2
9640 Farsø

Ansøgning

Søg via e-mail: 8285fortrolig@sogn.dk
Søg skriftlig

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Support inden for Online presence, Pressemateriale, Salg, Turné

Læs mere
Henter jobs...