Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 30 november 2018

Kirkesanger

Frejlev Kirke, Sønderholm-Frejlev Pastorat

Kirkesanger
Kirkesanger

Frejlev Kirke, Sønderholm-Frejlev Pastorat, søger pr. 01.01.2019 en dygtig og engageret kirkesanger.

Stillingen er på 12 timer pr. uge, og stillingen vil for den rette ansøger med de rette kvalifikationer også kunne kombineres med den nu ledige stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Frejlev og Sønderholm kirker, 22 timer pr. uge.

Kirkesangerens primære arbejdsopgave bliver at medvirke ved alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter. Stillingen omfatter endvidere babysalmesang ved hhv. Frejlev og Sønderholm kirke. Det er muligt at søge stillingen uden babysalmesang, og stillingens ugentlige timetal vil derved blive tilsvarende reduceret.

Vi tilbyder en kirke med et levende og varieret musikliv, der spænder bredt genremæssigt. Kirkesangeren får her mulighed for at indgå både solistisk og i samspil med kirkens pigekor, Sønderholm kirkes kirkesanger og andre solister og musikere ved højmesser, liturgiske gudstjenester, sangaftener og koncerter.

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:

  • • En god sangstemme, der har styrke og klang til at lede menighedens sang
  • • Kan synge efter noder
  • • Stor faglig bredde, klassisk som rytmisk
  • • Interesse for og erfaring med solooptræden
  • • Erfaring fra lignende stilling
  • • Kendskab til folkekirkens arbejde og virke
  • • Fleksibilitet og selvstændighed

Frejlev Sogn har et meget tæt samarbejde med Sønderholm Sogn, og Sønderholm-Frejlev pastorat består af ca. 5.000 indbyggere. Antallet af ansatte i de to sogne inkl. 2 præster udgør tilsammen 11-12 pers. I det tætte daglige arbejde har vi en åben og let omgangstone. Vi tilstræber en god atmosfære og lægger vægt på et godt kollegialt samspil, hvor vi gensidigt hjælper hinanden med stort og småt.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i pastoratet i overensstemmelse med samarbejdsaftale indgået med Sønderholm sogn.

Ansættelse sker ved Frejlev Sogns Menighedsråd beliggende Verdisvej 4, Frejlev, 9200 Aalborg SV. Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.389 kr. – 399.567 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.073 kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Margit Mühlbach på tlf. 2240 5614 eller til kontaktperson Helle Bang på 8330fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til 8330fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest den 31.10.2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 46 og 47.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer inden endelig ansættelse.

Kontaktpersoner

Organist
Margit Mühlbach
Hovednummer: 22405614
Kontaktperson
Helle Bang
Hovednummer: 40891998

Arbejdsgiver

FREJLEV MENIGHEDSRÅD
Verdisvej 4
9200 Aalborg SV
(Arbejdspladsen ligger i Aalborg)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8330fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8040654
Annonce
Annonce

Video med Final Cut Pro X

kursus

Klip og redigering

Læs mere
Henter jobs...