Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 november 2018

Kirkesanger

Oxholm og Langeslund Kirker

Kirkesanger til Oxholm og Langeslund Kirker.
Kirkesanger til Oxholm og Langeslund kirker søges.

Stillingen kan tiltrædes straks eller efter aftale.

Stillingen er på 12 timer ugentligt.

Stillingen som kirkesanger omfatter sang ved kirkelige handlinger, herunder gudstjenester, børnegudstjenester, sognearrangementer m.m.

Vi indgår i et samarbejde med de øvrige kirkemusikere og præster i Brovst-området, hvilket indebærer afløsning i 3 andre pastorater.

Ansættelse sker ved Øland-Langeslund sognes menighedsråd, beliggende Østerbyvej 1, Øland, 9460 Brovst.

Menighedsrådet forventer, at du:

  • Er udadvendt og imødekommende
  • Har gode samarbejdsevner
  • Vil indgå i et kreativt samarbejde med vores organist, præst og øvrigt personale

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisations-aftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.740,26 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,94 kr.(nutidskroner).

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Kontaktperson Jens Michelsen telefon 98236241 eller 21775677.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Øland Langeslund menighedsråd på mail: 8394fortrolig@sogn.dk  senest den 15-11-2018 kl. 11.00.

Der afholdes samtaler den 20.november 2018.
Ved jobsamtalen skal du forvente, at du skal synge en salme efter eget valg.

Menighedsrådet kan oplyse, at der ved ansættelsen bliver indhentet referencer og børneattest.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Kontaktpersoner

Jens Michelsen
Hovednummer: 98236241
Mobil: 21775677
8394fortrolig@sogn.dk

Arbejdsgiver

Øland-Langeslund Kirkekasse
Nørremarksvej 10
9460 Brovst
(Arbejdspladsen ligger i Jammerbugt)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8394fortrolig@sogn.dk

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8068495
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...