Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 november 2018

Kirkesanger

Deltid

Kirkesanger Saltum-Alstrup Sogne

Kirkesanger Saltum-Alstrup Sogne
Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd, Jammerbugt Provsti, søger pr. 1.2.2019. en dygtig og engageret kirkesanger.

Stillingen er på 8 timer pr. uge.

Kirkesangerens primære arbejdsopgave bliver at medvirke ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger.

Antallet af ansatte i Saltum-Alstrup sogne inkl.  præst udgør tilsammen 7 personer. I det daglige arbejde har vi en åben og let omgangstone. Vi tilstræber en god atmosfære og lægger vægt på et godt kollegialt samspil, hvor de enkeltes faggrænser selvfølgelig respekteres.

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:

  • En god sangstemme, der har styrke og klang til at lede menighedens sang
  • Kan synge efter noder
  • Fleksibilitet og selvstændighed
  • Interesse for folkekirkens arbejde.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår eller har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd beliggende Tinghøjgade 83, 9493 Saltum.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.740 kr. – 401.543 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.785 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.177kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.  Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Dorte Gregersen på tlf. 29891794 eller til kontaktperson Elin Gjerløv på tlf. 28181753. Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til 8422fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest den 22.11.2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 49.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer inden endelig ansættelse.

Kontaktpersoner

Elin Gjerløv
Hovednummer: 28181753
Mobil: 28181753
kuskholm@gmail.com

Arbejdsgiver

SALTUM KIRKE
Saltum Strandvej 1
9493 Saltum
(Arbejdspladsen ligger i Jammerbugt)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8422fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8086033
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om forretning og din musik

Læs mere
Henter jobs...