Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 december 2018

Kirkesanger

Karise og Alslev kirker

Kirkesanger søges til Karise og Alslev kirker
 

En stilling som Kirkesanger ved Karise og Alslev Kirker er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Stillingen er normeret til 14 timer pr. uge.

Ansættelse sker ved Karise Menighedsråd beliggende Kildevej 1 A, 4653 Karise.

Kirkesangeren skal blandt andet varetage følgende opgaver:

  • Deltage i forberedelsen og gennemførelsen af gudstjenester og kirkelige handlinger i Karise og Alslev kirker
  • Medvirke ved koncerter og sanggudstjenester
  • Medvirke ved minikonfirmandundervisning

Vi forventer, at du:

  • Synger godt
  • Har forståelse for kirkens virke
  • Er indstillet på aktiv deltagelse i kirkens liv i øvrigt
  • Bidrage med gode ideer og udvikle kirken i samarbejde med præst, menighedsråd og øvrige medarbejdere
  • Er venlig og imødekommende overfor alle, der kommer i kirken
  • Har gode samarbejdsevner og er fleksibel

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Karise og Alslev Kirker. Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 274.740 – kr. 401.543 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 281.784.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 21.177 (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg beregnes i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (14/37).

Menighedsrådets lønudspil er en indplacering på fikspunktet, hvilket indebærer en løn på kr. 9.552,82 pr. måned inklusive rådighedstillæg ved ansættelse på 14 timer pr. uge.

Der er til stillingen knyttet en pensionsordning. Pensionsbidraget udgør 18 % (efter 6 måneders ansættelse), som afholdes af menighedsrådet.

Ansøgningsfrist: onsdag d. 12. december 2018. Samtaler forventes at ligge i uge 51 og 52.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7528fortrolig@sogn.dk.

Har du spørgsmål om stillingens indhold samt hvis du vil spørge om løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte Menighedsrådsformand Pernille Obdrup, på mobil 2741 8576 el. mail permik@karise-net.dk

Kontaktpersoner

Pernille Obdrup
Hovednummer: 27418576
permik@karise-net.dk

Arbejdsgiver

Karise Kirke
Kildevej 1A
4653 Karise
(Arbejdspladsen ligger i Faxe)

Ansøgning

Søg via e-mail: 7528fortrolig@sogn.dk
Søg skriftligt

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8127514
Annonce
Henter jobs...