Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 25 januar 2019

Kirkesanger

Ansættelsesdato: Hurtigst muligt

Hammelev - Enslev Pastoratråd

Kirkesanger ved sognene Hammelev-Enslev og Gjerrild – Hemmed

 

En stillingen som kirkesanger ved kirkerne i Hammelev-Enslev og Gjerrild-Hemmed kirker er ledig og ønskes besat snarest muligt.

 

Kirkesangerstillingen deles mellem flere kirker, der samarbejder omkring gudstjenester og de kirkelige handlinger. Vi tilbyder et spændende kirkemiljø, hvor der er åbenhed for nye ideer, der foregår i et konstruktiv samarbejde.

Vi forventer af dig, at du er fleksibel, rummelig og tænker nyt og behersker et fagligt højt niveau. Det er ønskeligt, at du har interesse i at arbejde med kor og arrangere koncerter i samråd med præster og menighedsråd samt undervisning af minikonfirmander.

Tjenesten er placeret både på hverdage og i weekender.

 

Kirkerne har et godt samarbejde i en engageret medarbejdergruppe sammen med præster og menighedsråd.

 

I kirkerne er der årligt ca. 120 gudstjenester og højmesser og ca. 60 kirkelige handlinger. Desuden et antal andre aktiviteter.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre kirker i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår med andre sogne herom.

Stillingen aflønnes på baggrund af indberettede timer. Der afregnes 5 timer for en gudstjeneste og 3 timer til en kirkelig handling. Ansættelsen sker i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftalen mellem ministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirkemusiker.

Menighedsrådenes udspil til stillingens lønniveau er fixpunktet på kr. 125.000 i årligt grundbeløb. Grunden til fixpunktet er, at vi ikke stiller krav om særlige kompetencer hos ansøgerne til stillingen.   Der ydes ikke kørselsgodtgørelse mellem hjem og arbejde.

Den ansatte vil blive bedt om at underskrive en børneattest efter ansættelsen i henhold til menighedsrådets normale procedure.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte præsterne Christina Philipstatt, tlf. 29103237 og Jette Seidelin, tlf. 86320921

Vi skal have din ansøgning senest 25. januar 2019.

Prøvesang og ansættelsessamtale vil finde sted i Gjerrild Præstegård og irke i uge 5.

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Gjerrild-Hemmed menighedsråd: 8238fortrolig@sogn.dk

Kontaktperson

Arbejdsgiver

  • Hammelev – Enslev Pastoratråd
  • Åstrup Bygade 57
  • 8500 Grenaa
  • Danmark

Ansøgning

 

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4923646
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 2

kursus

Del 2: Sikkert videre

Læs mere
Henter jobs...