Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 februar 2019

Kirkesanger

Grene Sogns Menighedsråd, Billund

Kirkesanger
Grene Sogns Menighedsråd, Billund

En nyoprettet stilling som kirkesanger ved Billund og Grene Kirker, Grene Sogn er ledig og ønskes besat senest den 1. april 2019.

Stillingen er på 8 timer pr. uge.
Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

  • Lede kirkesangen og yde praktisk bistand i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Lede kirkesangen og yde praktisk bistand i forbindelse med plejehjemsgudstjenester
  • Bede ind- og udgangsbøn
  • Hjælpe til med nadveruddeling

Grene Sogn har 6.842 indbyggere. Der er to kirker i sognet Billund og Grene, men kun et menighedsråd. Udover to præster er der ni medarbejdere ved de to kirker. Sognet er kendetegnet ved et meget aktivt kirkeliv med en god kirkegang. Der er to kor ved kirkerne – Billund Pigekantori og et rytmisk kor, der begge er kendetegnet ved et meget højt musikalsk niveau, som er under konstant udvikling.
Vi forventer, at du:

  • som minimum har gennemført og bestået kirkesangeruddannelsen
  • er fortrolig med gudstjenesten og kirkelige handlinger og udviser den ro og værdighed det kræver
  • er opmærksom og nærværende, når uforudsete ting opstår
  • viser respekt over for kirkens brugere og handlinger
  • kan indgå i et fleksibelt samarbejde med øvrige medarbejdere
  • har gode samarbejdsevner og et godt humør

Ansættelse sker ved Grene Sogns Menighedsråd, beliggende Hans Jensensvej 4, 7190 Billund. Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet 274.740,27 kr.-401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner). Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 65.521,70 kr. ved ansættelse på 8 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Else Marie Gunderlund på telefon 40 36 26 28 eller formand Else Marie Madsen telefon 20 30 86 15/mail 8943fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Grene Menighedsråd, Hans Jensensvej 4, 7190 Billund (mrk. ”Ansøgning kirkesanger”) eller via “Søg jobbet online” nedenfor.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. februar 2019 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 9.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/319378/kirkesanger
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...