Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 april 2019

Kirkesanger

Deltid

Syv-Ørsted-Dåstrup pastorat, Viby Sjælland

Kirkesanger i Syv-Ørsted-Dåstrup pastorat

En stilling som kirkesanger i Syv-Ørsted-Dåstrup pastorat er ledig pr. 1. maj 2019.

Stillingen er normeret til 832 timer pr. år, hvilket udgør 16 timer pr. uge.
Kirkesangeren skal bl.a. varetage følgende opgaver:
• Synge ved gudstjenester i Ørsted Kirke, Dåstrup kirke, Syv Kirke og Syv Sognegård, gudstjenester på plejecentrene Toftehøjen og Oasen samt ved de kirkelige handlinger som f.eks. lørdagsdåb, vielser og bisættelser. Hertil kommer en række særlige gudstjenester i løbet af året, aftengudstjenester, børnegudstjenester og andagter.
• Støtte Dåstrup ungdomskor om søndagen.
• Bistå kirketjeneren i forbindelse med kirkelige handlinger og større arrangementer.
• Gå præster og andet personale til hånde efter nærmere aftale (fx at hjælpe til ved børnegudstjenester morgenandagter mm.)
• Mandage er fast fridag, mens den løse fridag placeres med hensynstagen til tjenestens tarv.

Vi søger en kirkesanger, som vil være med til at udvikle kirkesangen i pastoratet. Sangeren forventes at have lyst til og erfaring med at synge både de klassiske salmer og nye rytmiske salmer og sange. Ligeledes søger vi en person, som ønsker at indgå i et tæt samarbejde med det øvrige personale, og støtte op om aktiviteterne og det kirkelige liv i sognene. Vi har et højt aktivitetsniveau, og det forventes, at den kommende sanger er indstillet på at være fleksibel og åben over for forandring og nye tiltag.
Sangeren skal være indstillet på at stå til rådighed for bisættelser med 48 timers varsel og forventes at være mødestabil.
Det er nødvendigt at have kendskab til noder. Det vil yderligere være en fordel at have lyst til at arbejde med børn og unge.
Til gengæld tilbyder vi en alsidig hverdag med et godt kollegialt samarbejde og to engagerede menighedsråd, som brænder for folkekirken.
Ansættelse sker ved Syv sogns menighedsråd.
Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Årslønnen aftales inden for intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Fikspunktet er 281.784,56 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr.(nutidskroner).
OK-tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner) pr. år.
Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Morten Kastrup tlf. 23841578 eller sognepræst Hans Eiler Hammer 24972422
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirkekontoret, Syv.sogn@km.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 15. april 2019.
Samtaler og prøvesang finder sted den 24. & 25. april.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, børneattest og straffeattest.

Kontaktpersoner

  • Præst
  • Morten Kastrup
  • Email: MOBK@km.dk
  • Præst
  • Hans Eiler Hammer
  • Email: HAEH@km.dk

Arbejdsgiver

  • SYV SOGNS MENIGHEDSRAAD
  • Skolevej 17
  • 4130 Viby Sjælland
  • Danmark

Ansøgning

 

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4964192
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om forretning og din musik

Læs mere
Henter jobs...