Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 4 juni 2019

Kirkesanger

Roum og Tostrup Kirker, Roum og Vester Tostrup Sogne, Viborg Stift

Kirkesanger

En stilling som kirkesanger ved Roum og Tostrup Kirker, Roum og Vester Tostrup Sogne, Viborg Stift er ledig pr. 1. juli 2019.

Stillingen er på 8 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

  • Deltagelse i gudstjenester og kirkelige handlinger i de to sogne.
  • Lejlighedsvise deltagelse i koncerter og andre aktiviteter.

 

Vi forventer, at du:

  • har en fleksibel tilgang til arbejdet
  • har erfaring med kirke og salmesang
  • er god til at samarbejde

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i pastoratet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Roum Sogns Menighedsråd beliggende Roumvej 13, Roum, 9632 Møldrup

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr.(nutidskroner).

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson ved Roum Kirke, Jytte Laursen på telefonnummer 23956240/mail hojgaarden@hotmail.dk eller kontaktperson ved Tostrup Kirke, Eva Myrtue på telefonnummer 40400520 /mail evamyrtue5@gmail.com.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8529fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. juni 2019 kl. 1200

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 24.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4988077
Annonce
Annonce

Video med Final Cut Pro X

kursus

Klip og redigering

Læs mere
Henter jobs...