Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 29 august 2019

Kirkesanger

Blistrup Kirke, Græsted

Blistrup Kirke søger ny kirkesanger

Stillingen som kirkesanger ved Blistrup Kirke er ledig til besættelse snarest muligt

Kirkesangeren deltager i alle gudstjenester, kirkelige handlinger samt andagter på plejehjem.
Kirkesangeren må være villig til lejlighedsvis at påtage sig andre opgaver i relation til tjenesten. Stillingen er normeret til 8 timer pr. uge.

Vi tilbyder:
En velfungerende medarbejderstab
Et godt arbejdsmiljø i en aktiv kirke
Et godt samarbejde mellem medarbejdere og menighedsråd.

Vi forventer:
At du er indstillet på at indgå i samarbejde med kirkens øvrige personale
At du er imødekommende over for kirkens menighed.

Til ansættelsessamtalen forventer vi prøvesang.

Kirkesangerens løn er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.  Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet 277.280 kr. – 405.555 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.390.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Stillingens årsnorm er 420 timer.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Vibeke Evald, tlf. 29 84 13 05.

Ansættelsessamtaler finder sted fredag den 6. september 2019 fra kl. 12.00.

Ansøgninger skal være menighedsrådet i hænde senest den 29. august 2019 kl. 12.00.

Ansøgning med relevante bilag sendes
pr. e-mail til: 7392fortrolig@sogn.dk
med post til: Blistrup Sogns Menighedsråd, Kirkevej 14 C, 3230 Græsted (mærket, Kirkesanger).

Kilde: https://www.blistrupkirke.dk/page/884/blistrup-kirke-s%C3%B8ger-ny-kirkesanger
Annonce
Annonce

Nodeskrivning med Sibelius

kursus

Skriv noder i professionel kvalitet til arrangement, udgivelser og undervisning

Læs mere
Henter jobs...