Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 12 september 2019

Kirkesanger

Sydlangelands Pastorater

Kirkesanger til Sydlangelands Pastorater

En stilling som kirkesanger i Sydlangelands Pastorater er ledig og ønskes besat pr. 1. oktober 2019.

Stillingen er på 9 timer pr. uge.

Stillingen omfatter medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Sydlangeland Pastorat, andagter på Lindelse og Humble Plejecenter, enkelte sognearrangementer og eventuelt deltagelse ved konfirmand og juniorkonfirmandforberedelse, samt babysalmesang.

Stillingen deles med Pastoratets anden kirkesanger.

Stillingen er omfattet af geografisk fleksibilitet med hele Sydlangeland Pastorat, Humble-Lindelse Pastorat samt Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Pastorat.

Vi søger en person der

  • kan være en bærende og styrkende del af menighedens fællessang.
  • kan smitte med sin sangglæde og formidle kærligheden til den danske sang- og salmeskat
  • er fleksibel, engageret og indgår i et positivt og konstruktivt samarbejde med de kolleger, som medvirker ved kirkelige handlinger og gudstjenester.
  • kan indgå i diverse solistiske opgaver – eventuelt i samarbejde med organisten

Ansættelse sker ved Tryggelev-Fodslette Sogns Menighedsråd beliggende Tryggelev 20, 5932 Humble.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. for en fuldtidsstilling

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr.(nutidskroner).

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk som er 9/37

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Kontaktperson Doris Christoffersen på telefonnummer 62 56 10 35, mobil 51 37 02 83 eller på mail: doris.i.christoffersen@gmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 7710fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. september 2019 kl 12:00.

Ansættelsessamtaler samt prøvesang forventes at finde sted i uge 38.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kørekort:

A10(Villig til at bruge egen bil i jobbet), B(Almindelig bil)

Kontaktperson

Arbejdsgiver

  • Tryggelev – Fodslette Menighedsråd
  • Tryggelev 20
  • 5932 Humble
  • Danmark

Ansøgning

 

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5020234
Annonce
Annonce

Autentisk sangskrivning

kursus
2 mar

Er du i kontakt med din indre sangskriver og slipper du dine sange fri? 

Læs mere
Henter jobs...